Nyheter

Europeisk utslippsdatabase lansert i dag

Hva slipper industrien i ditt nærmiljø ut?

Publiseringsdato: 23. februar, 2004

Skrevet av: Rune Frøyland

Utslippsdata for 50 ulike stoffgrupper fra 9256 bedrifter fra hele EU og Norge er for første gang samlet i en felles database. Dette søkeverktøyet overgår SFTs tilsvarende webtjenester for norske bedrifter med flere divisjoner.

Endelig! The European Pollutant Emission Register (EPER) er på nett!

Etter å ha slitt med SFTs svært så utslippsvennlige og brukerfiendtlige websider gjennom lang tid har vi endelig fått et arbeidsredskap som på en svært brukervennlig og oversiktlig måte finner og sorterer alt det en miljøverner måtte ønske av vesentlige utslippsdata i EU og Norge. Basen er utviklet og blir drevet av Det Europeiske Miljøbyrået (EEA) på oppdrag fra EU-kommisjonen. Prosjektet er en del av implementeringen av IPPC-direktivet.


De foreliggende data er stort sett fra 2001, og basen skal dessverre oppdateres kun hvert tredje år. Neste oppdatering vil derfor bli med 2004-tall i løpet av 2006. Da vil imidlertid også tall fra alle de nye EU-landene bli gjort tilgjengelige. Det burde etterhvert være mulig å få til en årlig oppdatering, men i første omgang skal vi være fornøyd med at basen i det hele tatt er en realitet.

Ikke altomfattende
Det er kun utslipp over visse terskelverdier som rapporteres for de ulike bedriftene. Terskelverdiene er valgt med hensikt på å inkludere 90% av utslippene fra de industrianleggene som er tatt med. I følge EPERs egne nettsider er dette gjort for å unngå en unødvendig høy belastning på alle virksomheter. Av denne grunn gir ikke EPER-dataene en total oversikt, men dekker en betydelig andel av punktutslippene fra store og mellomstore bedrifter. Følgende tall for viktige utslipp til luft gir en pekepinn på hvor omfattende den foreliggende basen er. Innen dagens 15 EU-land dekker den:

  • 42% av CO2-utslippene
  • 15% av metanutslippene (CH4)
  • 26% av nitrogenoksidutslippene (NOx)
  • 70% av svoveloksidutslippene (SOx)

De innhentede data skal i følge EPER være så godt kvalitetssikret som mulig, men det er de ansvarlige myndighetene i hvert enkelt medlemsland som gjør denne jobben i tråd med felles retningslinjer. I følge EPER selv er det likevel realistisk å anta at dataene ikke nødvendigvis er 100% fullstendige for alle forurensningskomponenter og alle virksomheter i hvert enkelt land. Dette tror vi så gjerne. Revisjon av egenrapporterte utslippsdata er på ingen måte noen veletablert vitenskap for å si det mildt. En detaljert evaluering av dataenes fullstendighet, rapporteringsprosessen og resultatene av denne skal imidlertid publiseres i en rapport sommeren 2004. Bellona har tidligere kritisert SFT for måten de norske utslippsdataene bli samlet inn og behandlet på og ser frem til å lese den felles evalueringen når denne foreligger.


Godt grunnlag å jobbe videre med
EPER er uansett et meget godt utgangspunkt for videreutvikling og et godt eksempel på at EU går foran Norge når det gjelder miljøvern. God tilgang på informasjon er en av de mest grunnleggende forutsetningene for å kunne løse miljøutfordringene. Med denne basen kan hvem som helst med noen få tastetrykk finne frem til hvem som er de store miljøsynderne.

Bellona Web anbefaler sine lesere å gjøre seg kjent med alle de søkemulighetene som nå er tilgjengelige. Nå kan du selv finne ut hvor store utslipp nabobedriften din har av forskjellige komponenter. Da bør ikke veien være lang til å ta en telefon til de ansvarlige med spørsmål om hva de har tenkt å gjøre for å redusere sine utslipp i ditt nærmiljø! Eller kanskje du skulle slutte å handle med en bedrift som ligger på utslippstoppen? Mulighetene med EPER er mange, du har valgene!