Nyheter

Mulig gjennombrudd for karbonfangst i Tyskland

Seniorrådgiver Olav Øye.
Seniorrådgiver Olav Øye.

Publiseringsdato: 29. april, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

Bellona har anbefalt den tyske regjeringen å bygge utskipingsanlegg for CO2 fanget i Tyskland. Nå planlegges dette i Wilhelmshaven i Nord-Tyskland. – Den tyske kursendringen innen CO2-fangst og lagring viser at saklig argumentasjon over tid lønner seg. Bellona har bidratt til flere tyske rapporter om CO2-lagring, og vi har deltatt aktivt i tysk klimadebatt, sier Olav Øye, rådgiver for klima og industri i Bellona.

Det er det tyske nyhetsstedet Tagesspiegel Background som skriver at Tyskland får eksportterminal for CO2. Ifølge artikkelen skal anlegget kunne ta imot og sende ut CO2 fra resten av Tyskland.

Den tyske regjeringen har tidligere sagt at den vil bygge to mottaksterminaler for flytende naturgass. Bellona anbefalte tidligere i april at dette i så fall må kombineres med infrastruktur for transport og lagring av CO2. Dette har Bellona spilt inn overfor både statsråder og medlemmer i det tyske parlamentet Bundestag.

Den nye strategien for en eksportterminal for CO2 kommer fra konsortiumpartnerne for en planlagt energi-hub i Wilhelsmhaven og fra det tyske energibyrået Dena. Disse har sammen utviklet en strategi som blir offentliggjort om to uker, ifølge Tagesspiegel Background. Energibyrået ble opprettet og er deleid av den tyske staten.

Miljøstiftelsen Bellona opprettet i fjor en egen avdeling i Tyskland. CO2-lagring og klimakutt i industrien er sentrale arbeidsområder.

–Den nye CO2-planen er ennå ikke vedtatt av regjeringen. Men anbefalinger fra det tyske energibyrået veier tungt. Den tyske kursendringen innen CO2-fangst og lagring viser at saklig argumentasjon over tid lønner seg. Bellona har bidratt til flere tyske rapporter om CO2-lagring, og vi har deltatt aktivt i tysk klimadebatt. Det har vi gjort på tross av at det vært høylytt motstand mot denne teknologien i deler av det tyske samfunnet, sier Olav Øye, rådgiver for klima og industri i Bellona.

Tagesspiegel Background viser også til Bellonas nye rapport om juridiske rammevilkår for fangst og lagring av CO2 fra tysk industri. Rapporten beskriver hva som må til av planregulering for CO2-fangst, infrastruktur for CO2-transport, og finansielle støtteordninger.

–I mars ble den tyske visekansleren Robert Habeck (De Grønne) og den norske statsministeren Jonas Gahr Støre enig om sammen å «ta en ledende rolle» for CO2-håndtering for industrien i Europa. En tysk eksportterminal for CO2 er en naturlig konkretisering av samarbeidet, sier Øye.