Ledig stilling: Energi- og klimapolitisk rådgiver

Rådhusgata-28 Bellonas kontor i Rådhusgata 28. Foto: Eiendomsspar

Vil du være med å skape nye løsninger og oppnå konkrete resultater i klima- og miljøkampen? Tror du på politiske løsninger og et nært samarbeid mellom miljøorganisasjoner, næringsliv og myndigheter?

Miljøstiftelsen Bellona har bidratt til omfattende endringer i miljøpolitikken i Norge og internasjonalt siden 1986. Vi er en etterspurt samarbeidspartner for forskning, næringsliv og offentlig sektor, og jobber med løsninger på store, komplekse miljøspørsmål. Vårt team i Oslo, Brussel, Berlin, Murmansk, St. Petersburg, London og New Orleans jobber med politikk, teknologi, vitenskap og formidling på tvers av landegrenser og tradisjonelle sektorer. Felles for oss alle er et brennende engasjement og en vilje til å skape endring. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Stillingens omfang

 • Utvikle Bellonas arbeid innen energipolitikk, særlig innen
  • løsninger for ny energiproduksjon
  • omstilling til nye energibærere i ulike sektorer
  • rammevilkår og virkemidler som virker
 • Lede energi- og klimarettet påvirkningsarbeid opp mot politikere og myndigheter
 • Videreutvikle Bellonas samarbeid med industri og næringsliv
 • Styrke samarbeidet mellom Bellonas kontor i Brussel og Berlin rundt problemstillinger på EU-nivå knyttet til f.eks. Fornybardirektivet og direktivet om utbygging av infrastruktur for alternativt drivstoff
 • Samle og analysere informasjon og fakta fra tilgjengelig litteratur, samt hente inn kunnskap fra Bellonas nettverk.
 • Delta i og på sikt lede prosjekter innenfor fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra politikk eller politisk rettet arbeid i næringsliv eller organisasjonsliv
 • God kjennskap til energipolitikk og klimapolitikk generelt og Norge spesielt
 • Relevant høyere utdanning
 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med prosjektledelse er en fordel, men ikke påkrevd

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av utstyr, endring av rutiner, tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Personlige egenskaper

 • Gode samhandlingsevner og menneskekunnskap
 • Høy grad av etterrettelighet, være selvgående og aktivt oppsøke informasjon
 • Systematisk og med evne til å holde flere prosesser i gang samtidig.
 • Fleksibel og positiv; lange arbeidsdager og ukurant arbeidstid må påregnes

Våre rådgivere jobber bredt med faglige spørsmål om teknologi og økonomi, politikk, media og kommunikasjon. Vi ser derfor etter en kollega som er nysgjerrig, kreativ og i stand til å sette seg raskt inn i nye problemstillinger og tilegne seg fagkunnskap på ulike områder. Du må være etterrettelig og i stand til å jobbe selvstendig med komplekse saksfelt, samtidig som du har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team.  Vi ønsker en positiv og inkluderende medarbeider som er tydelig og ærlig i sin kommunikasjon og som ikke gir seg, selv om man ikke alltid lykkes på første forsøk.

Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver i en kunnskapsrik organisasjon med dyktige og engasjerte kollegaer og med et stort kontaktnett nasjonalt og internasjonalt. Stillingen innebærer fleksibel arbeidstid, og det vil kunne være mer arbeidsintensive perioder. Stillingen har Bellonas kontor i Oslo som arbeidssted, og noe reising må påregnes. Bellonas fagrådgivere rapporterer til Fagsjef.

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte fagsjef Christian Eriksen på chrise@bellona.no eller 98 48 83 98.

Søknad med CV sendes til post@bellona.no og merkes «Søknad energirådgiver». Vi ønsker ikke at du legger ved bilde i søknaden.

Søknadsfrist er 14.09.2021, med ønsket tiltredelse i løpet av vinteren 2021/2022. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju fortløpende. Du vil motta bekreftelse på mottatt søknad og status innen en uke etter søknaden er sendt.

Om Bellona

Bellona er en allmennyttig miljøstiftelse som har som formål å arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Stiftelsen skal igangsette tiltak som fremmer dette formålet. Vår visjon er et karbon-negativt samfunn med restorativ vekst og vi har ingen partipolitisk tilhørighet.

Siden 1986 har Miljøstiftelsen Bellona bidratt til omfattende endringer i miljøpolitikken, både i Norge og internasjonalt . Vi har et systemperspektiv og jobber bredt med løsninger på store, komplekse miljøspørsmål. Vårt team i Oslo, Brussel, Murmansk, St. Petersburg, London og New Orleans jobber med politikk, teknologi, vitenskap og formidling på tvers av landegrenser og tradisjonelle sektorer. Felles for oss alle er et brennende engasjement og en vilje til å skape endring. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Nøkkelord

Energi, politikk, klima, miljø, elektrifisering