Nyheter

− Bedre enn fryktet, verre enn vi håpet på

Bellona-stifter Frederic Hauge på FNs klimatoppmøte i Sharm El-Sheikh.
Bellona-stifter Frederic Hauge på FNs klimatoppmøte i Sharm El-Sheikh.

Publiseringsdato: 20. november, 2022

Skrevet av: Sunniva Furset

Bellona mener at det er gledelig at det kom på plass en klimaavtale i Sharm El-Sheikh, men etter en dårlig prosess og utpressing fra enkelte land er det fortsatt mange formuleringer som er dårlige og uklare, sier Bellona-stifter Frederic Hauge etter to hektiske uker på FNs klimatoppmøte COP27.

Hauge mener det viktigeste gjennombruddet på klimaforhandlingene er teksten om kompensasjon av «tap og skade».

Dette er en seier for de fattige utviklingslandene. Et viktig prinsipp er at man nå går vekk fra de gamle definisjonene fra 1997 om hvem som kan få penger. Dermed utelukkes blant annet Kina som mottager, siden de ikke lenger skal defineres som fattig land i denne sammenhengen, sier Hauge.

Han trekker også fram hva Bellona er skuffet over i slutterklæringen fra toppmøtet.

Bellona er svært skuffet over at det er ingen reell  fremgang på formuleringene om utslippskutt. Bellona er glad for at 1,5 graders målet beholdes, etter at også dette ble satt i spill under forhandlingene, men det skulle virkelig bare mangle, sier Hauge.

Han mener de endelige formuleringene om fossil energi uten karbonfangst og -lagring (CCS) ikke ble bra nok.

Bellona mener det er helt avgjørende at fossil energi uten CCS fases ut, da vi ikke anser det som realistisk å klare målene uten omfattende bruk av CCS på fossil energi innen 2030.  Formuleringene på dette punktet er likevel fortsatt altfor svake, sier Hauge.

Om nøyaktig ett år samles forhandlerne igjen for klimatoppmøtet COP28 i Dubai.

Neste års COP i Dubai blir svært viktig, både for løse alle flokene og for å gjennomrette Paris-avtalens evne til å løse klimakrisen, sier Hauge.