Nyheter

Infrarød avising på Gardermoen

Avising av fly ved hjelp av infrarød stråling.
www.radiantenergycorp.com

Publiseringsdato: 26. oktober, 2005

Skrevet av: Marius Dalen

Ivinter blir det prøvedrift for avising med infrarød stråling på Gardermoen. OSL blir dermed første europeiske flyplass som tar denne teknologien i bruk. Bruken av glykolbasert avisingsvæske kan bli redusert med hele 90 prosent.

Isdannelse på fly kan redusere flyets flyegenskaper og utgjøre en svært alvorlig risiko. Ved behov fjernes is fra fly før avgang med sprøyting med varm avisingsvæske. Slik væske inneholder glykol og ulike tilsetningsstoffer, og kan medføre både stort oksygenforbruk i vannforekomster og ulike gifteffekter dersom den spres til miljøet – hvilket ofte skjer. Som et sikkert og mer miljøvennlig alternativ har et amerikansk firma utviklet et system hvor is fjernes ved hjelp av infrarød varmestråling. Metoden som i 1997 ble godkjent av det amerikanske luftfartsverket og som allerede er i bruk i USA skal nå testes på Gardermoen. Bellona er svært fornøyd med at avisingsteknologien InfraTek nå testes ut på OSL.

Infrarød avising har lenge stått på ønskelista til OSL og Avinor. For et par år tid siden var planene for et prøveprosjekt på det nærmeste klart, men ble stoppet i siste liten på grunn av sviktende økonomi og mangel på dokumentasjon som tilfredsstilte flyselskapenes krav til sikkerhet.

Nå er vi kommet et stykke lenger, og jeg regner med at vi vil få prøvedrift på anlegget alt denne vinteren. Teltet hvor den infrarøde avisingen skal foregå settes opp om noen dager, og den tekniske monteringen av utstyret starter om en ukes tid, uttalte informasjonssjef Jo Kobro i OSL til Romerikes Blad.

34f040e2a4b8b4fac834418fa3c9472c.jpeg Photo: OSL Miljørapport 2004

Kan reduseres med 90%
Bruk av infrarød stråling til avising av fly kan redusere forbruket av avisingsvæske med opptil 90%. Dette vil løse et at de store miljøutfordringene for Gardermoen flyplass. Den gamle metoden for avising har medført overskridelser av utslippstillatelser, forurenset grunnvann og anmeldelser, bl.a. fra Bellona i 1999.

Senest i OSLs miljørapport for 2004 står det følgende:

”Det ble påvist brudd på utslippstillatelsen for grunnvannet ved tre anledninger i avisingssesongen 2003–2004. I smelteperioden ultimo mars ble det en kortere periode påvist avisingskjemikalier i flere brønner.”

Det er klart at en reduksjon i bruken av avisingsvæske på Gardermoen vil kunne løse en omstridt del av OSL sin drift i vinterhalvåret og betraktelig redusere faren for forurensning av grunn og grunnvann lokalt rundt flyplassen.

I tillegg til miljøgevinsten regner man med at metoden vil gi økonomiske besparelser i forhold til dagens avising med bruk av kjemikalier.

"We view the implementation of InfraTek systems as a way to simplify operations, reduce costs and provide cost effective and environmentally responsible deicing for our customers”, sier Administrerende direktør i SAS Ground Services Norway AS, Ola H. Strand, i en pressemelding fra Radiant Enery Corporation.

Bellona vil følge opp testingen av metoden og håper på en kraftig reduksjon i bruken av avisingskjemikalier både ved Gardermoen flyplass og andre norske flyplasser.