Nyheter

Bjørnøys giftmål krever økte bevilgninger

Miljøvernminister Helen Bjørnøy
Bjørn Sigurdsøn, SMK

Publiseringsdato: 14. februar, 2006

Skrevet av: Gunnar Grini

Helen Bjørnøy uttaler i VG at hun vil prioritere å rydde opp i forurenset grunn. Da må det langt større midler til enn samlepotten til opprydning i grunn og sedimenter som var på 90 millioner i fjorårets statsbudsjett.

Forurensingsmyndighetenes tiltaksplaner for opprydning i 500 eiendommer med forurenset grunn er ferdig. Fra før av er 87 av de verste gifteiendommene ryddet opp i regi av SFT og fylkesmennene. I VG går det frem at Bjørnøy ønsker å rydde opp i forurenset grunn, særlig der barn og unge oppholder seg. Ingenting er vel bedre, men det spørs om ikke Statsråden har bommet litt i forhold til hvilke ressurser som kreves. I VG går det frem at minst 350 eiendommer er fylt opp med tungmetaller, PCB eller andre giftstoffer. På SFTs hjemmesider er antallet eiendommer med forurenset grunn anslått til 2300. I tillegg det innført kostholdsrestriksjoner i cirka 30 norske fjorder på grunn av for høye giftkonsentrasjoner i bunnsedimentene. Utfordringene knyttet til opprydning står i kø. Bellona tolker Statsråden slik at vi kan forvente økt innsats for opprydning i historisk forurensing.

Statlig innsats helt nødvendig
SFT har anslått kostnadene for opprydning i norske fjorder til mellom 8 og 25 milliarder kroner. Det Norske Veritas har tidligere anslått at samlede kostnader kan komme opp mot 50 milliarder. I tillegg kommer kostnadene knyttet til opprydning i 2300 områder (hvor kommer tallet 350 som brukes i VG fra?) med forurenset grunn. Dette dreier seg sannsynligvis ikke om et mindre beløp. Bevilgningene til opprydning i forurenset grunn og sedimenter var på 90 millioner i forrige statsbudsjett. Det er naivt å tro at dette er nok til å finansiere den forestående opprydningen Bjørnøy skisserer i VG. Bjørnøy skisserer at forurenser skal betale for opprydningen. Bellona har gjennom årene sett tallrike eksempler på at steile holdninger knyttet til ansvarsforhold og hvem som skal betale er en klar stopper i opprydningsarbeidet. I Sverige har man tatt konsekvensene av dette og etablert et fond som årlig bidrar med over 500 millioner svenske kroner til opprydning i gammel forurensing.

Det er flott at Bjørnøy vil rydde opp i historisk forurensing. Dersom Statsråden mener alvor anbefaler Bellona at hun ganger tallet over eiendommer hvor det skal ryddes opp med 10 og samtidig femdobler bevilgningene over neste års statsbudsjett.