Nytt utslipp i Akerselva

frontpageingressimage_Skummer-i-akerselva.jpg

Vann- og avløpsetaten har vært på stedet der de tror utslippet har startet. Det tas nå prøver av det hvite skummet, som er levert til politiet. Prøvetagning fortsetter utover.

Bellonas Miljøpatrulje vil følge denne saken.

Bellona er lei av at Oslos lengste og viktigste elv ikke blir tatt vare på.

Gjentatte utslipp

Bellona krever at det umiddelbart må innføres tiltak for at giftige og forurensende utslipp ikke kan skje igjen. Etter utslippet tidligere i år, fra Oset vannrenseanlegg som tok livet av store deler av økosystemet har, har elva knapt fått starte gjenopplivingen igjen før det nå skjer noe lignende.

Det flyter søppel rundt i elva, og den blir fortsatt brukt som søppelplass av mange. Er det slik vi ønsker å ha det?

Såpe?

Vann- og avløpsetaten mener det er mulig at det kun er oppisket regnvann som skummer. Bellona mener det er lite trolig med tanke på omfanget og mengden. Elva er skumbelagt over lange strekninger, og mistenker heller en form for såpeutslipp.

Bellonas Miljøpatrulje har snakket med politiet og Vann- og avløpsetaten og holder nå tett kontakt med politiet, som jobber for å finne ut av hva som har skjedd.