Nyheter

Nær løsning på Østre Bolærne

Publiseringsdato: 19. oktober, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

En fylkeskommunal overtagelse av Østre Bolærne er nært forestående. Det ble klart etter folkemøtet på Nøtterøy kulturhus i går kveld.

220 mennesker møtte fram da fylkesordfører Anne Rygh Pedersen la frem planene for Østre Bolærne i går kveld. Og det var liten tvil om at planene om et Østre Bolærne hvor allmennhetens interesser skal stå i første rekke når det gjelder fremtidig bruk, falt i god jord hos alle de fremmøtte.

Fylkesordføreren la også vekt på at Østre Bolærne skal være tilgjengelig hele året, eventuelt som for eksempel leirskole i de tidsrommene hvor det ikke er sesong for badegjester.

Det er nedlagt et betydelig arbeid i planene, og mange har vært involvert i planleggingen; Vestfold fylkeskommune, Nøtterøy kommune, ulike organisasjoner, Høgskolen i Vestfold og et reiselivskonsulentfirma har alle vært trukket med i arbeidet.

Talsmann for Folkeaksjonen og styreleder i Bellona, Olaf Brastad, minner overfor Bellona Web om at kampen ennå ikke er over fordi det ikke foreligger noe håndfast i forhold til overtagelse av Østre Bolærne, og at det ikke er endelig avgjort mellom Skifte eiendom og Smiths venner med tanke på erstatningseiendom. Brastad lover imidlertid at Folkeaksjonen/Bellona skal stå på og kjempe til siste slutt.

– Vi vil også forfølge dette videre, og holde nøye øye med utviklingen i Stortinget i forhold til avhendingen av andre forsvarseiendommer, sier Olaf Brastad.

Fylkesordføreren i Vestfold sier til Tønsbergs Blad at hun har sterke signaler fra Skifte Eiendom og Smiths Venner om å få på plass en løsning om overtakelse i løpet av få dager.