Nyheter

Kommuneøkonomi kan true naturperler

Foto: Bellona/Frederic Hauge

Publiseringsdato: 25. august, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

Kommunenes dårlige økonomi kan true allmennhetens tilgang til 15 naturperler. På tross av Stortingets vedtak om 50% støtte til kommunene ved oppkjøp av tidligere forsvarseiendommer, vil stram kommuneøkonomi kunne føre til at naturperlene likevel havner i private hender. – Fullstendig uakseptabelt, sier Bellonas Olaf Brastad.

Stortinget har fastslått at 30 forsvarseiendommer skal forbli i offentlig eie. Av disse mener staten det er 16 eiendommer som bør eies av kommunen. Kommunene har nå fått tilbud om å kjøpe de aktuelle eiendommene til en statlig fastsatt takst, og er bedt om å komme med en snarlig tilbakemelding. Nettavisen rapporterte imidlertid i går at mange av de aktuelle områdene ligger i kommuner med svært stram økonomi. Til tross for at staten dekker halvparten av kostnadene, vil den dårlige økonomien i de aktuelle kommunene kunne føre til at eiendommene likevel blir solgt til private.

– Dersom kommunene ikke har lyst eller råd til å kjøpe eiendommene, kan eiendommene bli lagt ut for salg på det private markedet, sier rådgiver Pål Theodorsen i Direktoratet for Naturforvaltning (DN) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Bellona er svært overrasket over denne holdningen. – Dette er fullstendig uakseptabelt, sier arbeidende styreformann i Bellona, Olaf Brastad. – Dette setter kommunene i en betydelig økonomisk skvis. I praksis krever staten at de overtar forvaltningsansvaret for hele samfunnet.

Brastad forteller at i mange av tilfellene overtar kommunene områder som opprinnelig har vært i den lokale allmennhetens eie. Dette innebærer ikke bare at kommunene må betale for å få tilbake det som opprinnelig har tilhørt dem, de pådrar seg også betydelige driftsutgifter. For mange kommuner med dårlig økonomi, skaper den korte tidsfristen også ekstra vanskeligheter.

– Vi vil umiddelbart skrive et brev til departementet hvor vi ber om at forhandlinger igangsettes slik at kommunene gis muligheter til å overdra eiendommene over flere år, og ikke presses slik som nå, sier Brastad. Vi krever at staten setter seg ned med kommunene for å finne en mer fleksibel løsning på denne saken.

Kommunene Bellona har vært i kontakt med vil foreløpig ikke uttale seg om saken fordi den fortsatt er under behandling.

De 16 eiendommene som er lagt ut for kommunalt salg er følgende:

 1. Fredrikstad kommune: Kallera og Torgauten
 2. Oslo kommune: Holmenkollen leir
 3. Tjøme kommune: Tjønneberget
 4. Stokke kommune: Sundås i (tilbud sendt tidligere)
 5. Arendal kommune: Sandvikodden/Hisøy
 6. Kristiansand kommune: Møvik fort
 7. Sola kommune: Ølbergskogen
 8. Randaberg kommune: Randabergfjellet
 9. Frei kommune: Skardhaugen
 10. Stjørdal kommune: Fosslia, Tønsåsen og Kongshammeren
 11. Tromsø kommune: Grøtsund fort
 12. Salangen kommune: Elvenes
 13. Lyngen kommune: Årøya