Nyheter

Satser milliard på CO2-rensing

Aker Clean Carbon
(Illustrasjon: Aker Clean Carbon)

Publiseringsdato: 24. januar, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Aker henter en milliard fra egen lomme for å bygge et stort testanlegg for fangst av CO2 på Kårstø. For Bellona-leder Frederic Hauge er dette en virkelig stor dag.

– Vi er veldig, veldig glade nå. Dette er stort, sier Bellona-lederen, som var med da det nye selskapet Aker Clean Carbon ble lansert i dag.

Aker Clean Carbon, som springer ut av Aker og Aker Kværner, skal bruke totalt 875 millioner kroner på å bygge et stort testanlegg på Kårstø i Rogaland. Testanlegget skal starte fangst av CO2 fra gasskraftverket og gassbehandlingsanlegget på Kårstø i 2009.

Burde sende blomster

Innsatsen fra Aker vil være av stor betydning for utprøving og kommersialisering av teknologi for CO2-håndtering.

– Aker går foran og tar ansvar her. En samlet regjering burde sende blomster til Aker-ledelsen i dag, sier Hauge.

Vil tjene godt

Aker regner imidlertid med å tjene godt med penger på renseteknologi etter noen år. Styreleder i Aker Clean Carbon, Martinus Brandal, nøyer seg med å si at ”markedet er uendelig stort”, men Bellona-leder Hauge går gjerne ut med sitt overslag:

– Vi regner med at markedet kan komme opp i noe sånt som 2.000 milliarder dollar for denne typen teknologi, sier han.

Verdensledende

Aker Kværners pilotanlegg er et ledd i en strategi på å bli verdensledende på CO2-håndtering. Ifølge Aker Kværner er det mer enn 2.000 kraftverk verden over som hver slipper ut mer enn en million tonn CO2 årlig.

Dersom CO2-rensing blir billigere enn å forurense, eller dersom CO2-rensing blir påbudt, vil disse kraftverkene bli et enormt marked for Akers teknologi.

Vil rense kull i 2010

Konserndirektør og pressetalsmann i Aker, Geir Arne Drangeid, sier til Bellona Web at det planlegges mange pilotanlegg i verden nå, og at disse skal etterfølges av anlegg i fullskala. Aker har allerede klare planer for sitt første fullskala-anlegg:

– Vi jobber for at vårt neste anlegg skal bli et fullskala-renseanlegg for kullkraft, og at det skal stå ferdig i 2010, sier Drangeid.

Nøyaktig hvor Aker håper å få satt opp dette renseanlegget kan han ikke si, men han viser til at både Storbritannia og Tyskland er viktige kull-land. Drangeid bekrefter også at Aker er kjent med konkurransen britiske myndigheter lanserte i fjor.

Bellona har tidligere skrevet om denne konkurransen, der den britiske staten vil sponse et renseanlegg for kullkraft.

Uunnværlig for klimaet

Bellona har jobbet for CO2-håndtering siden begynnelsen av 1990-tallet, og ser på dette virkemidlet som helt uunnværlig i klimakampen. For å oppnå betydelige kutt i globale CO2-utslipp er en kommersialisering av teknologien for CO2-håndtering helt nødvendig.

Ifølge en analyse fra Bellona kan CO2-håndtering alene bidra til å redusere 33 prosent av globale CO2-utslipp.

Bellona har hatt et langvarig samarbeid med Aker, og har vært i nær dialog om satsingen på CO2-fangst. Samarbeidet har vært fruktbart for begge parter.

– Dette er et eksempel på at det er veldig viktig å jobbe med næringslivet, sier Hauge.

Rammevilkår

Bellona-lederen mener at det nå må være opp til politikerne å sørge for at Aker og andre selskaper innen CO2-håndtering får riktige rammevilkår. Selv sier olje- og energiminister Åslaug Haga at hun er positiv til Akers storsatsing.

– Jeg merker meg at Aker ser langsiktige kommersielle og industrielle muligheter i CO2-fangst, og at de er villige til å bruke så mye penger på et testanlegg uten å kreve garantier om at de skal få bygge fullskala-anlegget på Kårstø, sier statsråden til Aftenposten.

Mens Haga ikke sier noe om hva myndighetene kan bidra med, sier konsernsjef i Aker ASA, Leif-Arne Langøy, at han forventer at myndighetene stiller opp med de støtteordninger som gjelder, kanskje mellom 20 og 40 prosent.

Med i konkurransen

Mest sannsynlig gjenstår bare formaliteter før Aker Clean Carbon har en avtale med staten om å bygge og drive testsenteret.

I dag har Aker Clean Carbon med full tyngde også meldt seg på i konkurransen om å bygge fullskala-renseanlegget. Dette anlegget skal ifølge regjeringen starte opp i 2011 eller 2012. Aker Kværner mener de kan sette et fullskala-anlegg i drift i 2012.

I likhet med Mongstad-rensingen er Kårstø-rensingen et prosjekt regjeringen legger mye prestisje i.

Før Mongstad

Pilotanlegget til Aker Clean Carbon vil ha en rensekapasitet på 100.000 tonn CO2 pr år, det vil si rundt 10 prosent av utslippene fra gasskraftverket på Kårstø.

Aker Kværners pilotanlegg vil bli et av de første testanlegg for CO2-rensing i denne størrelsen. Anlegget vil faktisk være ett år tidligere i drift enn testanlegget på Mongstad, som myndighetene og StatoilHydro planlegger å sette i drift i 2010.

Fanges og slippes ut

Klimagassutslippene som Aker skal fange på Kårstø vil i første omgang bare bli sluppet rett ut igjen. Det finnes foreløpig ikke noe rør som kan frakte CO2-en til et trygt lagringssted.

– I et kortsiktig miljøperspektiv er selvfølgelig dette veldig trist, men det er foreløpig ikke noe transport eller deponi på plass. Vi tror uansett at vårt bidrag vil være et viktig bidrag for miljøet, for ved å gå i gang nå kommer vi raskere på markedet med de pakkeferdige løsningene, sier Drangeid i Aker.

– Transport og lagring kan man vel se som et felles samfunnsansvar, og det vil helt klart komme på plass, men inntil videre kan vi bare konstatere at vi i alle fall går i gang med fangst, legger han til.

Bruker biomasse

Med sin teknologi lover Aker Kværner at 116 prosent av CO2-utslippene vil bli renset. Over hundre prosent rensing oppnås fordi det skal brukes et integrert biokraftverk for å produsere nødvendig energi til renseprosessen.

Utslippene fra biokraftverket vil også bli renset, og siden biomasse er ”klimanøytralt” vil CO2-håndtering fra biokraftverk medføre at CO2 faktisk fjernes fra atmosfæren.

Biomasse, som for eksempel busker og trær, er en del av det naturlige karbonkretsløpet og tar til seg CO2 mens de vokser. Derfor tilfører ikke biomasse ny CO2 til atmosfæren, slik olje og gass gjør.