Nyheter

– På alvorlig tynn is på Goliat

<small><i>Goliat-plattformen i Barentshavet.</i></small>
Goliat-plattformen i Barentshavet.
ENI Norge

Publiseringsdato: 24. oktober, 2017

Skrevet av: Kjetil Grude Flekkøy

- Søviknes leverer feil på feil. Dette er alvorlig, sier Bellona-leder Frederic Hauge. Nylig feilinformerte olje- og energiminister Terje Søviknes Stortinget om Goliat-utbyggingen. Søviknes sa plattformen vil være lønnsom for Norge i 2019, men måtte rette seg selv: ENI vil tjene penger der i 2022.

Spørsmålet Heikki Holmås stilte, fikk han dermed aldri svar på fra Søviknes:

Holmås ville vite hvilken oljepris som er nødvendig for at Goliat-utbyggingen skal gå i pluss for staten.

Gladmelding tilbake fra Terje Søviknes 10. oktober var at Goliat ville være nedbetalt allerede i 2019.

Det hadde dessverre ingen rot i virkeligheten, noe som går frem av et korrigert svar der Søviknes. Der innrømmer han å ha feilinformert Stortinget, noe som anses som svært alvorlig for en statsråd.

FAKTA – GOLIAT-FELTET

  • ingressimage_goliat.png Goliatfeltet ligger på Tromsøflaket, 85 km nordvest for Hammerfest.

    Oljefelt Omkring 85 km nordvest for Hammerfest, åpnet i april 2016. Operatør: ENI.

  • Regnes som det største oljefunnet på Tromsøflaket, anslått til å romme 180 millioner fat olje.

  • Utbyggingen på Goliat i Barentshavet er svært omstridt på grunn av store budsjettoverskridelser og stor usikkerhet rundt lønnsomheten. Prisen har økt fra 28 til over 50 milliarder kroner.

  • Flere ganger har det vært stengt på grunn av sikkerhetsproblemer. I juli ble den stengt i tre uker. Nå har produksjonen ligget nede siden begynnelsen av oktober på grunn av eksplosjonsfare.

 

Terje Søviknes Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp). Credit: Olje- og energidepartementet

«I mitt svar oppga jeg, basert på informasjon fra operatøren, 2019/2020 som årstall for når samlede inntekter, fratrukket driftskostnader, overstiger investeringkostnaden. Selskapet har nå opplyst at de har oppgitt feil årstall til departementet. Det riktige året er 2022»
Terje Søviknes’ korrigerte svar til Stortinget 19. oktober 2017, ni dager etter det opprinnelige svaret.

 

Rettelsen fra Søviknes kom først da avisen Upstream ba Olje- og energidepartementet om en forklaring på tallene.

– Selv her fortsetter Søviknes å gjøre feil. Han overser glatt at Holmås spør om lønnsomhet for staten, og informerer heller om lønnsomheten for ENI som operatør av Goliat, sier Frederic Hauge. – Han ikke bare svarer med feil år, men også på noe annet enn det Holmås spør om, sier Hauge.

 

– Uanstendig

Hauge mener dette sier mye om hvor langt Søviknes er villig til å gå i den stadig mer umulige øvelsen det er rettferdiggjøre oljeutbygging i nord.

– Dette er utover enhver anstendig oppførsel når det gjelder en ministers opplysningsplikt overfor Stortinget. Nå er han på alvorlig tynn is, sier Hauge.

Goliat-feltet rommer omkring 180 millioner fat olje. I år 2022, når Norge muligens kan tjene penger på feltet, er over halvparten av oljen derfra allerede pumpet opp og solgt av italienske ENI.

Ifølge Søviknes trenger Goliat en oljepris på 50 dollar fatet for å gå i null. I dag ligger oljeprisen på 57 dollar fatet.

 

– Neppe lønnsomt

Lars Haltbrekken Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken, (SV) Credit: Stortinget

SVs Lars Haltbrekken sier til Dagbladet at det nå er grunn til å tro at Goliat-feltet aldri blir lønnsomt for staten. Både han og Hauge mener Goliat helt klart krever er en langt høyere oljepris enn 50 dollar fatet for å hente penger til statskassa.

Han reagerer sterkt på at oljeministeren overlater til ENI å si når eller om feltet blir lønnsomt.

 – Når han må løpe til ENI for å få svar på hvilket år staten kan tjene penger på sine investeringer, så har han ikke kontroll. Vi frykter at Norge aldri kommer til å tjene penger på Goliat, sier han.

– Innen 2022 er over halvparten av oljen borte. De eneste kommer til å tjene mye penger på den norske olja i Goliat-feltet er et italiensk oljeselskap, sier Haltbrekken.

 

– Vanlig prosedyre

Terje Søviknes skriver i en epost at han baserte svaret sitt på tall departementet innhentet fra operatøren.

– Dette er vanlig prosedyre, fordi det er operatøren som sitter på detaljene og den mest oppdaterte informasjonen om prosjektet. Selskapet har siden opplyst at det har oppgitt feil årstall til departementet. Riktig årstall er 2022. Så snart vi ble gjort oppmerksomme på feilen fra selskapet sendte vi et nytt brev til Stortinget med det nye årstallet, skriver Søviknes.

 

– Feilinformerte igjen

Bellona-lederen stiller spørsmålstegn ved hvorfor den delen av Søviknes’ svar som ikke er korrigert i ettertid.

Fortsatt står det ubesvart når Goliat eventuelt blir lønnsomt for samfunnet.

– Jeg kan ikke forstå at dette 2022 stemmer, hverken for ENI eller staten. Bellona mener ministeren også på dette punktet må ha feilinformert Stortinget, sier han.