Nyheter

– Et enormt framskritt for klimapolitikken

Getty Images

Publiseringsdato: 16. mars, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

EU-kommisjonen vil pålegge oljeselskapene å lagre CO2.  Kommisjonen vil at det innen år 2030 skal lagres 50 millioner tonn CO2 årlig på europeisk territorium. – Dette er et enormt framskritt for europeisk klima- og industripolitikk, sier Bellona-stifter Frederic Hauge.

Torsdag la EU-kommisjonen frem «Net zero industry act» og «Critical raw materials act». Det er to av kommisjonens forslag til svar på den amerikanske milliardskattepakken Inflation Reduction Act (IRA).

I forordningen, som også er relevant for EØS-land som Norge, foreslår EU-kommisjonen at det innen 2030 skal kunne lagres 50 millioner tonn CO₂ på EUs territorium.

– Hvis denne forordningen blir vedtatt må også Norge pålegge sine oljeselskaper å skaffe til veie CO2-lagre, sier Frederic Hauge.

Frederic Hauge 1 Frederic Hauge

EU-kommisjonen foreslår at oljeselskapene i EU blir pålagt å stille CO₂-lager til disposisjon, slik at målet kan oppfylles. Forpliktelsene blir basert på selskapenes produksjon av olje og gass fra årene 2020–2024.

Jo høyere produksjon et selskap har, jo mer CO₂-lagerkapasitet må selskapet stille opp med.

Må lagre 150 millioner tonn årlig

Norge produserer tre ganger så mye olje og gass som det EU gjør. Det kan bety at norske oljeselskaper må stille med CO2-lager som til sammen kan motta tre ganger så mye CO2 som det EUs oljeselskaper gjør. Norge vil altså måtte stille med 150 millioner tonn i årlig CO2-injeksjonskapasitet. For produksjonsåret 2022 vil for eksempel Equinor måtte lagre rundt 51 millioner tonn CO2 i året.

Equinor har allerede planer om å lagre 20 millioner tonn CO2 årlig i Smeaheia-formasjonen. En rekke andre aktører har søkt om lisenser til å lagre CO2 på norsk sokkel. En rettslig forpliktelse vil gjøre at selskapene må ta CO2-lagring på alvor.

– Mangel på CO2-lager har i flere tiår vært et problem for klimakutt i industrien. Norsk og europeisk industri bør derfor juble for EU-kommisjonens forslag, sier Frederic Hauge.

Les mer om saken i denne artikkelen i E24.