Nyheter

Bellona varsler omkamp om Goliat

Terje Riis-Johansen
(Foto: Torbjørn Tandberg)

Publiseringsdato: 8. mai, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Bellona reagerer sterkt på at regjeringen i dag har gitt grønt lys til oljeutbygging på Goliat feltet langs Finnmarkskysten. – Vi kommer ikke til å gi oss, og kommer til å kjempe videre mot Goliat, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Bellona vil fortsette kampen mot den kontroversielle oljeutbyggingen av Goliat-feltet 45 kilometer utenfor Hammerfest, og setter nå sin lit til Miljøvernministeren. Utslippstillatelsen har ennå ikke blitt gitt, og da er klageinstansen Miljøverndepartementet, og ikke Olje og energidepartementet

Regjeringspartiet SV har tidligere gått imot utbygging av det kontroversielle oljeprosjektet.

Ikke lyttet til fagmiljøer

Goliat kan bli det første oljefeltet i Barentshavet, og er svært kontroversielt på grunn av sin beliggenhet i kaldt arktisk område, sentralt i oppvekst- og gyteområde for en rekke fiskearter.

– På tross av innvendinger fra fagmiljøer som Kystverket og Havforskningsinstituttet og miljøvernorganisasjoner har ikke regjeringen turt å endre så mye som et komma i oljeselskapets søknad, sier Sæther, som beskriver regjeringens vedtak som feigt.

Regjeringen har definert området rundt Goliat som sårbart og verdifullt. Utbyggingen mangler imidlertid utslippstillatelse. 

Elektrifisering først i 2017

Regjeringen kaller Goliat en ny byggestein i nord. De vil vurdere fullelektrifisering fra 2019, men gir ingen garanti. For en slik vurdering vil iverksettes fra 2017, og vil avhenge av tiltakskostnaden på tiltaket sett i forhold til den tids klimapolitikk.

– Regjeringen burde absolutt stilt krav om full elektrifisering fra dag en, sier Sæther.

Kontaktpersoner i denne saken:
Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona: 97 52 79 54
Tone Foss Aspevoll, informasjonsrådgiver i Bellona: 91 72 02 67, tone@bellona.no