Nyheter

– Regjeringen burde gått lengre

Biler bidrar til en stor del av klimagassutslippene
(Foto: Wikimedia)

Publiseringsdato: 6. oktober, 2006

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Bellona er glad for omleggingen av bilavgiftene. Nå lønner det seg å være miljøvennlig. Likevel burde Regjeringen gått lengre, mener Bellona.

I statsbudsjettet som ble lagt fram i dag foreslår Regjeringen å innføre en CO2-komponent i bilavgiftene, til erstatning for dagens komponent for slagvolum (motorvolum). CO2-komponenten vil på en vanlig bil utgjøre i størrelsesorden en fjerdedel av avgiftsgrunnlaget, og utgjøre en merkbar, men ikke avgjørende del av prisen på nye biler.

– Nå lønner seg å være miljøvennlig. Før betydde det ingenting. Men Regjeringen burde gått lengre, sier Bellonas nestleder, Marius Holm.

På høy tid
– Det er på høy tid at de mest miljøvennlige bilene blir litt billigere og at de bilene som forurenser mest blir dyrere. For eksempel blir en typisk mellomklassebil som går på diesel omlag 20.000 kroner billigere, mens en SUV med toliters bensinmotor blir i størrelsesorden 40.000 kroner dyrere, forteller Konrad Pütz, rådgiver for miljøteknologi i Bellona.

– På denne måten får Ola Nordmann mulighet til å redusere sin miljøbelastning, uten at det koster noe. Tvert i mot sparer vi penger på redusere forurensningen vår, sier han.

Bellona synes omleggingen er et positivt bidrag til å redusere utslipp av klimagasser, men mener at den ikke er tilstrekkelig til å få gjennomsnittlig CO2-utslipp redusert til under 140 gram pr kilometer innen 2008.

NOx og partikler
Regjeringen signaliserer også en ytterligere miljøretting av avgiftene ved å differensiere årsavgiften i forhold til blant annet NOx og partikkelutslipp. Grunnen til at dette ikke er fullført i årets budsjett, er at man avventer et system for miljøklassifisering av biler, som nå er på høring. Det foreslås videre fritak for CO2-avgift for andel bioetanol i bensin. Hittil har dette fritaket bare vært for innblandinger på over 50 prosent, og gitt lavere priser på E85 (drivstoff med 85% bioetanol).

Burde gått lengre
Selv om Bellona setter pris på at omleggingen av bilavgiftene fører til bedre miljøløsninger, er det fortsatt en lang vei å gå før Bellona blir fornøyd.

– Regjeringen kunne gått mye lengre i å la bilavgiftene stimulere til et mer fornuftig bilhold, men samtidig er det greit å få på plass miljøklassifisering før man går helt i mål. Miljøklassifisering kan legge grunnlaget for en mer helhetlig avgift, som tar hensyn til flere miljøproblemer enn CO2, for eksempel NOx og partikler, sier Holm.