Nyheter

Hy-busser i rute i Reykjavik

Representanter fra DaimlerChrysler overleverer bussnøkklene til det islandske busselskapet Streato.
Beate Kristiansen/Bellona

Publiseringsdato: 6. oktober, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

I går ble to hydrogen brenselcellebusser satt inn i ordinær rutetrafikk i den islandske hovedstaden. Bellona var med på den aller første turen.

Sammen med et knippe andre innbudte gjester overvar Bellona den høytidelige overrekkelsen av de to DaimlerChrysler bussene til det lokale busselskapet Streato i Reykjavik. De to hydrogendrevne bussene blir supplert med ytterligere en buss i løpet av kort tid, og skal gå i rutetrafikk i den islandske hovedstaden i en prøveperiode på to år.

Utfordrende klimatiske forhold
Bussene som er med i prosjektene er Mercedes-Benz Citaro busser som er bygget om for brenselcelle drift, noe som gjør at det eneste utslippet man har er vanndamp. Selv om det går tilsvarende hydrogenbusser i andre europeiske byer er prosjektet på Island spesielt på grunn av de klimatiske utfordringene øya byr på. Man har ikke tidligere testet ut hydrogendrevne brenselceller under forhold med så høy fuktighet og med et så stort saltinnhold i lufta. Det er også ventet at kulden på Island kan by på problemer for brenselcellene.

EU-program
Bussene inngår i det EU-støttede ECTOS-prosjektet(Ecological City Transport System) som skal drive hydrogenfyllestasjoner i tilknytning til eksisterende bensinstasjoner, og gjøre samfunnsøkonomiske- og miljøstudier i ulike europeiske byer. Parallelt med ECTOS pågår også CUTE(Clean Urban Transport for Europe)-prosjektet som i tillegg til å teste ut bussene også skal bygge hydrogenfyllestasjoner. De første bussene i CUTE prosjektet ble satt i drift i Madrid i mai i år.

Totalt går EU inn med 21 millioner Euro i CUTE og ECTOS, som omfatter byene Amsterdam, Barcelona, Hamburg, London, Luxembourg, Madrid, Porto, Reykjarvik, Stockholm og Stuttgart. Prosjektene samarbeider tett og har gått sammen om å danne the Fuel-Cell-Bus-Club.

Bussene i Reykjavik skal fylle hydrogen fra en fyllestasjon drevet av Islandske Shell. Fyllestasjonen er bygget i Norge av Norsk Hydro Electrolysers AS og ble offisielt åpnet i april i år.