Nyheter

Lekker fortsatt olje

Foto: Guro Hauge/Bellona

Publiseringsdato: 23. januar, 2004

Skrevet av: Guro Hauge

Rocknes lekker fortsatt olje. Hvor mye som til nå har lekket ut er det ingen som vet. Det er heller ingen som har oversikt over hvor mye olje som var ombord på båten før den forliste.

Rocknes forliset:

Usikkert hvor mye olje som har lekket ut
Etter det Bellona kjenner til er det ingen som helt har oversikt over hvor mye olje som har lekket ut siden båten forliste. Rocknes hadde en kapasitet til å tanke 900 tonn olje totalt, men trolig var ikke tanken helt full da den gikk rundt. Det er kjent at Rocknes tanket 445 tonn bunkersolje kort tid før den forliste, men ingen vet ennå helt sikkert hvor mye som var på tanken. En talsperson for det nederlandske bergingsselskapet Smit anslår at det kan være mellom 135- 180 tonn olje igjen i skipet. Kystverket kan ikke anslå hvor mye som er blitt sluppet ut. Etter at lensearbeidet kom i gang er det til nå blitt samlet opp rundt 75 tonn olje-vann blanding.

Lekker fortsatt
Det lekker fortsatt olje fra skipet, men ikke i enorme mengder. Bellona var i går ettermiddag ute på ulykkesstedet for å observere, og det var da en tydelig stripe med olje som lakk ut fra skipet, men denne inneholdt ikke tykk olje. Det er grunn til å tro at lekkasjen kommer fra luftelukene på båten.

Å få pumpet ut oljen fra båten der den ligger nå vil være den beste måten å unngå flere større utslipp. Dette er imidlertid en risikofylt operasjon og det er derfor ikke sannsynlig at denne løsningen blir valgt. Velger man å slepe vraket til havn for å pumpe det må man stabilisere det først – om og når dette vil bli gjort er usikkert. Kystverket har uttalt at de ikke har satt en deadline for når arbeidet skal være ferdig.

Bunkersolje skaper problemer
Bunkersoljen som lekker ut er tykk og løser seg vanskeligere opp i vannmassene en lettere olje. Noen av oppryddingsproblemene har vært knyttet til å finne bunkers oljen blant det tynne oljelaget. Etter det Bellona kjenner til har det også vært vanskelig å pumpe opp oljen på grunn konsistensen på oljen.

Det er fortsatt ingen avklaring på årsaken til at skipet kantret. I går kom det fram at en av årsakene kan være at en grunne ikke har vært riktig avmerket på sjøkartet. Grunnen ligger på 9 meter, men har vært avmerket som 29 meter. Det er imidlertid fortsatt usikkert om dette kan være årsaken til forliset.