Nyheter

– Burde aldri fått gå fra Norge

Foto: Andreas Steenbuch Mathismoen/Bellona

Publiseringsdato: 3. mars, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Etter lekkasjer i dansk farvann holdes Godafoss nå tilbake i Grenå inntil skadene er rettet opp. – Når risikoen var så klar, skulle ikke skipet fått lov til å forlate Norge før oljetankene var sikret. Dette må få etterspill, sier Bellonas Sigurd Enge.

Sent i går kveld kommanderte Søvernets Operative Kommando Godafoss til havn i Grenå på Jylland. Den opprinnelige planen var at skipet skulle til reparasjon i Odense lenger sør i Danmark.

Endret rute

Fra de danske myndighetene får Bellona bekreftet at bakgrunnen for beordringen er at skipet lakk olje under hele slepet fra Hvaler. Situasjonen ble vurdert som så alvorlig at ferden til Odense måtte avbrytes.

– Så lenge risikoen for videre utslipp var så åpenbar, burde Godafoss aldri fått forlate Norge før skadene var sikret og reparert, sier Bellona-rådgiver og skipper Sigurd Enge.

– Feilslått hastebeslutning

Bellona advarte før Godafoss’ avreise om at skipet fremdeles kunne forårsake oljesøl, og krevde at de nødvendige reparasjonene ble gjort her i Norge.

Enge mener saken må få etterspill.

– Vi er kritisk til norske myndigheters og rederiets hastverksbeslutning om å sende Godafoss til Danmark uten at de nødvendige reparasjonene var unnagjort. Den var basert på et håp om at det ikke skulle lekke mer olje.

Oljesøl mange steder

Søvernets Operative Kommando skriver om saken på side nettsider her. De melder at det er lagt sperringer omkring skipet for å unngå nytt oljesøl.

Godafoss’ ferd fra Hvaler kan følges på www.marinetraffic.com her.

Godafoss havarerte utenfor Hvaler torsdag 17. februar, og oljesøl nådde kystområder i både Vestfold, Agder, Telemark i tillegg til Østfold. Grunnstøtingen skjedde i Norges eneste marine nasjonalpark.