Nyheter

Første lasteskip gjennom Nordvestpassasjen på 44 år

Foto: Malcolm Miller/Marinetraffic

Publiseringsdato: 24. september, 2013

Skrevet av: Magnus Borgen

Bellona reagerer på svært uforsvarlig forvalting av Arktis.

I samme uke som FNs klimapanel (IPCC) legger frem sin store klimarapport, går det danskkontrollerte skipet M/V Nordic Orion gjennom nordvestpassasjen.

– Reisen til dette skipet er svært risikabelt for miljøet og sterkt uheldig for klima, sier Sigurd Enge, leder for Bellonas Arktis-arbeid.

Skipet er på vei fra Vancouver i Canada til Pori i Finland og hevder å spare opptil 1000 nautiske mil på valget av denne ruten.

Ubekreftede meldinger tyder på at skipet nå har passert Nordvestpassasjen.

Bellona reagerer sterkt på reiseruten.

– Disse farvannene er høyst risikable å operere i. Hvis et slikt skip havarerer i disse farvannene har vi ikke verken utstyr eller beredskap til å rydde opp, sier Enge om sikkerhetsperspektiv knyttet til en mulig ulykke.

Kritiserer myndighetene i Canada

Bellonas mangeårige medarbeider mener nyheten viser at canadiske myndigheter følger Russland når det gjelder totalt uforsvarlig forvaltning av sine arktiske farvann. – Canadas internasjonale rykte som en ansvarlig Arktis-nasjon står på spill, sier Enge.

Enge avviser at det er en klimagevinst knyttet til valg av en kortere reiserute for skip som dette.

– Utslipp av sot fra tungolje i Arktis eliminerer klimagevinsten ved valg av en kortere rute. Problematikken rundt sotutslipp i arktiske farvann har en dokumentert effekt på akselerert nedsmelting. Valg av kortere reiserute handler derfor utelukkende profitt på bekostning av miljø og klima. Denne form for risikotransport er det siste Arktis trenger nå, sier Enge.

Lastet med 73 000 tonn metallurgisk kull

M/V Nordic Orion var lastet med 73 000 tonn metallurgisk kull, som brukes som tilsetning under produksjon av stål. Skipet kunne laste 13 000 tonn mer enn hvis de hadde valgt Panama-kanalen. Ruuki Metals venter på lasten i Finland.

Båten har et enkeltskrog med isklasse, og er dermed sertifisert for å gå i isfylte farvann. Skipet går på tungolje som er lagret på bunkerstanker i skroget med kun skrogplatene som barriere mellom oljen og vannet utenfor.

M/V Nordic Orion skriver seg inn i historiebøkene med kullstift. De vurderte først nordøstpassasjen, men valgte til slutt nordvestpassasjen, sier Enge, som har fulgt skipets mulige reiserute i en lengre tid.

Det er imidlertid ikke første gang et stort lasteskip går igjennom nordvestpassasjen.

– Oljetankeren SS Manhattan gjennomførte en testtur i 1969. Etter testen konkluderte de med å bygge en rørledning istedenfor å frakte olje gjennom farvann med is, sier Enge.

Søsterskipet Nordic Odyssey var til orientering det første panmax bulkskipet som gikk gjennom nordøstpassasjen. Dette skjedde i 2012.

Data om M/V Nordic Orion:

http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?imo=9529463

For ytterligere info og kommentarer:

Sigurd Enge, leder for Bellonas Arktis-arbeid, telefon 970 87 533. sigurd@bellona.no