Nyheter

Forum For Best Hse Practice

Forum for best HSE practice logoer (Ingress image)

Publiseringsdato: 16. mars, 2007

Skrevet av: 9814

Forumet er basert på et åpent samarbeid mellom aktører på norsk sokkel for å bedre det enkelte selskaps helse-, miljø- og sikkerhetsprestasjoner. HMS representerer et område hvor aktørene ikke konkurrerer, men har felles mål og interesser. Mange av medlemmene i Forumet består av nye selskap på norsk sokkel. Effekter for den enkelte er kostnadsreduksjon, læring, forbedring og økt HMS profil. Dette oppnås gjennom studier, tiltak og refleksjon rundt sentrale tema, samt deling av erfaringer og metoder.