Side

Prosjektstøtte og tilskudd

Bellona har gjennom mange år jobbet tett med store internasjonale filantropiske organisasjoner, som Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) og ClimateWorks Foundation. Vi mottar også prosjektmidler fra europeiske og norske aktører, som European Climate Foundation (ECF), EUs Horizon-program, Norges Forskningsråd og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Midlene går til definerte formål og løper i stor grad over flere år. Denne inntektsformen utgjør alle inntekter for våre kontorer i Brussel, Berlin og ETC. Det dekker også en større del av våre kostnader i Oslo.

Prosjektstøtte og tilskudd støtte utgjør ca. 63% av våre totale inntekter (tall for 2021).

European Climate Foundation

European Climate Foundtation (EFC) er en filantropisk organisasjon som jobber for å hjelpe til med å takle klimakrisen ved å fremme utviklingen av et samfunn med netto nullutslipp på nasjonalt, europeisk og globalt nivå. ECF støtter over 700 partnerorganisasjoner i arbeidet med å gjennomføre aktiviteter som fremmer en ambisiøs politikk til støtte for målene i Paris-avtalen, bidrar til den offentlige debatten om klimatiltak, og bidrar til å levere en sosialt ansvarlig overgang til en netto-null økonomi og bærekraftig samfunn i Europa og rundt om i verden. Les mer her.

Children’s Investement Fund Foundation

Children´s Investement Fund Foundation (CIFF) er en uavhengig filantropisk organisasjon som jobber med en rekke partnere som ønsker å forandre livene til barn og unge. Programmene er utviklet for å støtte dristige ideer for å løse tilsynelatende vanskelige problemer. Les mer her.

Forskningsrådet

Målet jobber for å fremme et samfunn der forskning skapes, brukes og deles, og dermed bidrar til omstilling og økt bærekraft. Les mer her.

EEA and Norway Grants

EEA and Norway Grants er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge. Tilskuddene har to formål – å bidra til et mer likestilt Europa, både sosialt og økonomisk – og å styrke forholdet mellom Island, Liechtenstein og Norge og de 15 mottakerlandene i Europa. Les mer her.

European Commission

EU-kommisjonens arbeid styres av et kommissærkollegium og ledes av dets president. Kommissærene jobber med spesifikke politiske prioriteringer som er fastsatt av kommisjonens president. Les mer her.

ClimateWorks Foundation

ClimateWorks Foundation har bygget en global plattform for filantropi for å innovere og akselerere klimaløsninger som skaleres. Deres globale programmer og tjenester utstyrer filantropien med kunnskap, nettverk og løsninger for å drive klimaframgang. Les mer her.