Utgivelse

Årsrapport 2010

Bellona Årsrapport 2010
År 2010 var for Miljøstiftelsen Bellona preget av hvordan man kan gjøre ørkenen grønn, hvordan hindre oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja, hvordan få på plass CO2-rensing i Europa, og innflytning i Norges mest energieffektive kontorbygg. Årsrapporten gir et innblikk i et særdeles aktivt år i Bellona sin snart 25-årige historie.

Last ned rapporten her.

Noe av det som har gledet meg mest i 2010, er at idéen om å gjøre ørkenen grønn, har kommet flere steg nærmere realisering. Sahara Forest Project (SFP), er en miljøløsning som skal gi en ren produksjon av mat, ferskvann og energi i ørkenområder. Med SFP tar Bellona steget fra å peke på miljøutfordringene til å utvikle løsningene. En milepæl for Bellona i denne sammenhengen, var at vi i slutten av året opprettet Sahara Forest Project Foundation sammen med våre engelske samarbeidspartnere. Sahara Forest Project AS er også under opprettelse.

Kampen mot oljeboring i de sårbare områdene i nord har lenge krevd en stor innsats fra Bellona, så også i 2010. Vi lagde en grundig og omfattende høringsuttalelse til det faglige grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen. Med dette solide arbeidet markerte vi oss nok en gang som en viktig premissleverandør i kampen mot Statoil og andre som vil sette vår felles bærekraftige framtid på spill, på grunn av kortsiktige næringsinteresser.

Den 20. april inntraff et av verdenshistoriens største oljeutslipp som følge av en eksplosjon på boreplattformen “Deepwater Horizon” i Mexicogolfen. Oljeutslippet varte i tre måneder og førte til utslipp tilsvarende nesten fem millioner fat med olje. Bellona var tilstede lokalt i en lang periode for å høste erfaring og kunnskap. Basert på disse erfaringene mener vi det er lite trolig at det er mulig å håndtere et tilsvarende utslipp i de værharde områdene man finner i Lofoten.

Bellona har i over 15 år jobbet for fangst og lagring av CO2 (CCS), og siden 2009 har dette arbeidet vært organisert gjennom vårt Bellona Environmental CCS Team (BEST). I 2010 startet denne gruppen med sine viktigste leveranser, nemlig landspesifikke CCS-veikart. Det første veikartet som ble utarbeidet og presentert var for Hellas. Dette ble presentert i Athen i desember 2010, og fikk strålende mottakelse i det europeiske CCS-miljøet. Veikartet viser at Hellas ved hjelp at CCS kan halvere sine CO2-utslipp innen 2050, og samtidig spare 16 milliarder euro. Som en følge av CO2-arbeidet vårt i Europa, er Bellona Polska nå under opprettelse.

Internasjonalt har Bellona i 2010 ytterligere befestet sin posisjon som en ressurs å regne med, da vi blant annet ble tatt opp som medlem av Global Climate Network, og gjennom at Bellona fikk et av ledervervene i EUs Joint EBTP and ZEP Task Force on CCS and Bio.

I desember flyttet Bellona inn i nye kontorlokaler. Bygget har, etter innspill og inspirasjon fra Bellona, blitt Norges mest energieffektive kontorbygg. I tillegg til at Bellonahuset er energieffektivt har vi også hatt som mål at miljøfokuset ikke skal gå på bekostning av inneklima og arbeidsmiljø. Våre nye lokaler gir oss helt nye muligheter til å jobbe fleksibelt og skape en mer effektiv arbeidsdag. Vi håper at noen vipper oss av tronen i 2011 slik at vårt bygg ikke lenger vil være Norges mest energieffektive, da har Bellona nok en gang gått i bresjen og sørget for at gode miljøløsninger blir tatt i bruk av en rekke aktører.

Med en inntekt på over 56 millioner kroner satte Bellona inntektsrekord i 2010, og derved har vi også lagt bak oss et særdeles aktivt år. Vi ser at med bakgrunn i vår faglige tyngde blir Bellonas arbeid stadig mer anerkjent, også internasjonalt. Vi ser lyst på de utfordringer og muligheter som møter oss i 2011. Med det mannskapet Bellona har om bord er det ingenting som er umulig!

Nils Bøhmer
Daglig leder