Utgivelse

Årsrapport 2015

Forfatter: Bellona

Forlegger: Bellona

Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig ideell stiftelse som arbeider for å løse verdens miljø- og klimautfordringer blant annet gjennom å identifisere og gjennomføre bærekraftige løsninger. Vi arbeider med økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Bellona er engasjert i de viktigste nasjonale og internasjonale miljøspørsmål i verden i dag. I Bellonas årsrapport fra 2015 finner du en oversikt over arbeidet vårt i året som gikk.