Utgivelse

Bærekraftig Havbruk 2030

Bærekraftig Havbruk 2030 - Tiltak for havbrukssektoren frem mot 2030
Bærekraftig Havbruk 2030 - Tiltak for havbrukssektoren frem mot 2030
Bellona

Forfatter: Kari Torp, Joakim Hauge, Silje Båtsvik Risholm, Alexander Ugland, Michele Legernes, Jessica Hough, Marina Hauser og Olav Fjeld Kraugerud.

Havbruksnæringen kan både kutte klimagassutslipp og øke produksjon, sysselsette tusentalls flere ansatte og skape milliardverdier for Norge. Det mener Bellona er mulig med strategien «Bærekraftig Havbruk 2030».

Posisjonsnotatet ble først utgitt i 2020 og oppdatert i 2024.