Utgivelse

Bedre klima og smartere økonomi, landstrøm i norske havner – en mulighetsstudie

Bellona

Forlegger: Bellona, Siemens, Nelfo og Elektroforeningen

Les rapporten her.

Skipsfarten langs kysten står for store utslipp av klimagasser og partikler i norske havner. Det er avgjørende at de viktigste havnene for både gods- og cruisetrafikk klargjøres med landstrømanlegg.

I denne mulighetsstudien tar vi utgangspunkt i utfordringene knyttet til klimagasser og lokale utslipp, vi analyserer mulighetene for landstrøm og skisserer et kostnadsbilde og finansiering av anlegg på land og løsninger på skipene. I tillegg viser vi beregninger som angir potensielle arbeidsplasser og kompetanseøkning som kan komme kystsamfunnene til gode.