Utgivelse

Energieffektivisering

Energi tilsvarende 20 prosent av Norges innenlandske energiforbruk kan frigjøres ved å erstatte gammel med ny teknologi, viser denne rapporten i regi av Siemens og Bellona.