Utgivelse

Mulighetsstudie: Syv av ti ferger er lønnsomme med elektrisk drift

Forlegger: Bellona, Siemens

I 2015 fikk Norge sin første batteridrevne ferge. Fergen «Ampere» ble satt i drift på fergestrekningen mellom Lavik og Oppedal i Sognefjorden. Effekten ved denne ene fergestrekningen er at rederiet får store besparelser i driftskostnadene og miljøet blir spart for store klimautslipp. Det er ytterligere rundt 111 fergesamband og 180 ferger som krysser fjorder i Norge per dags dato. Hvor
mange av disse vil være lønnsomme med ren batteridrift eller hybrid drift?