Bellona har bedt advokatfirmaet Selmer om å gjøre en juridisk vurdering av to forslag som regjeringen fremmet i forbindelse med kraftbeskatningen.

– Vår samlede vurdering av skatteforslaget er at det har juridiske, økonomiske og miljømessige konsekvenser som ikke er tilfredsstillende utredet. Klimahensyn bør være med når en bransjes rammevilkår endres så kraftig, sier Frederic Hauge.

Les Selmers vurdering:

  1.  Oppsummering av Selmers notat om kraftbeskatning og grunnloven § 97
  2.  Notat Grunnloven § 97 – Grunnrentebeskatning og Høyprisbidrag