Media

Notat Grunnloven § 97 – grunnrentebeskatning og høyprisbidrag