Side

5-årsmarkering av oljekatastrofen i Mexicogolfen

20.april 2010 eksploderte BPs oljeplattform Deepwater Horizon i Mexicogolfen, 87 kilometer fra kysten i Louisiana, USA. 11 mennesker mistet livet, 47 000 mennesker deltok i oppryddingsarbeidet, 4,9 millioner oljefat rant ut i sjøen. Tidenes største oljekatastrofe var et faktum. Bellona var på plass kort tid etter at det smalt, og har fulgt katastrofen siden. Fem år etter pågår fortsatt katastrofen:  Lokalbefolkningens helse og arbeidssituasjon er endret, næringslivet i området kraftig redusert, og naturen blir aldri den samme.

20.april 2015 markerer vi femårsdagen for det som aldri skulle skje.

Fra sin base i New Orleans har Bellonas reporter Charles Digges dekket ulykkens etterspill i en rekke artikler, disse finner du nedenfor. I mars 2015 besøkte han siste gang strandområder som fortsatt er forurenset av oljesøl sammen med Bellonas Karl Kristensen, som skriver om dette i sin giftblogg. Bloggen finner du i høyre kolonne på denne siden.

Her er noe av det Bellona filmet i  Mexicogolfen i dagene etter at det smalt: