Event

Bellonaforum: Elektrifisering av Melkøya

Registrer deg

Tid og sted

28. februar, 2023

07:45

Pakkhuset Oslo, Nedre Slottsgate 2C

Logo image

 

Elektrifisering av Melkøya

Tid: 28 februar 07.45 – 09.20

Sted: Pakkhuset Oslo, Nedre Slottsgate 2C

Frokostmøtet blir streamet

 

Påmelding

 

Bakgrunn

Hammerfest LNG er et av Norges største utslippspunkt. Operatør Equinor og rettighetshavere har levert planer om å stanse gassturbinene og heller elektrifisere anlegget med kraft fra nettet. Omleggingen av kraftforsyningen vil redusere CO2-utslippene fra Melkøya med 90%, rundt 850 000 tonn årlig, kreve et årlig forbruk av kraft på rundt 3 TWh. Elektrifisering av Melkøya har skapt debatt om det er nok kraft til annen industri og om det finnes alternativer.

Norske klimamål for 2030 er avhengig av at utslippene på norsk sokkel kuttes raskt. Med redusert tempo i fornybarutbygging og økt behov for strøm til elektrifisering er det nå tvil om vi har nok strøm. Er det hensiktsmessig å fortsette utbyggingen med kraft fra nettet? Hvordan holder vi tritt med et stadig mer presset kraftsystem? Hva er alternativene?

Bellona utfordrer næringen og politikere til å diskutere løsninger som vil gi betydelige utslippskutt og ivaretar andre interesser som industri, urfolks rettigheter og natur.

 

Agenda

 

07:45 – Frokost og kaffe serveres

08:00 – Velkommen og historisk tilbakeblikk på Melkøya, Frederic Hauge, Bellona

08:10 – Plan for elektrifisering av Hammerfest LNG. Prosjektdirektør for Snøhvit Future, Kjetil Myklebust, Equinor

08:20 – Hvordan skal man prioritere den begrensa kapasiteten?  v/Stein Mathisen – direktør samfunn, kommunikasjon og bærekraft, Varanger kraft

08:30 – Konsekvenser for ny industrietablering v/Ingebjørg Telnes Wilhelmsen – generalsekretær i Norsk Hydrogenforum

08:40 – Potensiale for CCS på Melkøya v/ Erik Lindeberg

08:50 – Gasskraft med karbonfangst – Terje Jensen – Business Development Director, Siemens Energy

09:00 – Politisk paneldebatt med representanter fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Foreløpig bekreftet: Lars Haltbrekken (SV), Ola Elvestuen (V), Kristoffer Robin Haug (MDG), Sofie Marhaug (Rødt)

09:20 – Slutt

 

 

Vennligst kontakt thomas@bellona.no ved spørsmål.