Event

Bellonaforum: Hva er lavutslipps-hydrogen?

Registrer deg

Tid og sted

14. mars, 2024

07:45-09:10

Bellona-kontoret, Rådhusgata 28 (Møterom Tareskogen)

Kontaktpersoner

Mats Rongved

Hydrogen er sett på som en viktig energibærer og innsatsfaktor i fremtidens lavutslippssamfunn. Behovet er stort, med flere produksjonsmuligheter. Hydrogen produsert med elektrisitet og fra naturgass med karbonfangst og lagring (CCS) har begge potensial til å produsere lavutslipps-hydrogen, men har flere fallgruver som kan føre til betydelige utslipp og i verstefall mer utslipp enn alternativet de erstatter.

Grønt hydrogen skal produseres med fornybar strøm. Men i strømnett med en andel fossilt i produksjonen må en sikre at hydrogenet faktisk er produsert på fornybar strøm og ikke bidrar til en forsinket utfasing av fossil strømproduksjon.

Blått hydrogen (fra gass med CCS) kan ha betydelige livssyklusutslipp avhengig av utslipp knyttet til naturgassens produksjon og transport, produksjonsanleggets effektivitet og CO2-fangstgrad. Hvordan kan vi regulere slik at blått hydrogen faktisk blir lavutslippshydrogen?

Arrangementet vil foregå på engelsk.

AGENDA

07:45-08:00 Frokost, kaffe og mingling 
08:00-08:10 Livssyklusutslipp fra blått og grønt hydrogen – Mats Rongved, Bellona
08:10-08:25 Reguleringen av grønt og blått hydrogen i EU – Marta Lovisolo, Bellona Europa
08:25-08:35 Status og fremtidsutsikter for blått og grønt hydrogen i Norge – Magnus Killingland, DNV
08:35-08:45 Status og fremtidsutsikter for lavutslipps-hydrogen i Tyskland – Luisa Keβler, Bellona Deutschland
08:45-08:55 Norsk hydrogenpolitikk – Astrid Stavseng, Energidepartementet
08:55-09:10 Panel med en Q&A: Norges rolle i Europas hydrogenbehov?