Event

Bellonaforum: Hvordan kutte utslipp på sokkelen?

Registrer deg

Tid og sted

30. november, 2022

07.45 - 09.15

Pakkhuset Oslo, Nedre Slottsgate 2C

gassforum

BELLONAFORUM

Onsdag 30. november 2022

Kl: 07:45-09:15

Pakkhuset, Nedre Slottsgate 2c

 

Påmelding

Bakgrunn 

Norske klimamål for 2030 er avhengig av at utslippene på norsk sokkel kuttes raskt. Med redusert tempo i fornybarutbygging og økt behov for strøm til elektrifisering er det nå tvil om vi har nok strøm. Er det hensiktsmessig å fortsette utbyggingen av kraftkabler fra land, fra et mer og mer presset kraftsystem? Beveger vi oss stadig lenger i retning av et varslet kraftopprør?

Norge er ledende på karbonfangst og –lagring, og har en leverandørindustri som over mange år har frontet mulighetene som ligger i å bruke gass mer effektivt, med CCS. I statsbudsjettet for 2023 skriver likevel Regjeringen at CCS som løsning på sokkelen ikke er aktuelt før 2030. Bellona utfordrer leverandørnæringen og politikere til å diskutere en løsning som vil gi betydelige utslippskutt, og letter belastningen på det norske kraftsystemet.

Agenda

Agenda

07:45 – Frokost og kaffe serveres

08:15 – Store utslippskutt på sokkelen er mulig. Christian Eriksen, Bellona

08:20 – Perspektiver fra fagbevegelsen. Are Tomasgard, LO

08:25 – Løsninger fra leverandørindustrien

  • Blå strøm kan realiseres innen 2030. Erling Ronglan, Ocean Geoloop/PIER
  • ZEUS: Subsea-teknologi for kraftproduksjon. Kjartan Pedersen, Aker Solutions
  • Just Catch Offshore. Ida Coert, Aker Carbon Capture

08:50 – Politisk paneldebatt: Sofie Marhaug (Rødt), Ingrid Liland (MDG), Ola Elvestuen (V), Ove Trellevik (H), Terje Halleland (FrP)

09:15 – Slutt

 

Vennligst kontakt thomas@bellona.no ved spørsmål