Event

«Kræsjkurs» om CO2-lagring

Registrer deg

Tid og sted

29. april, 2024

10:00- 12:00

Rådhusgata 28

Kontaktpersoner

Mats Rongved

Ønsker du å lære mer om hvordan vi kan lagre CO2 dypt nede i jordskorpen? Velkommen til et introduksjonskurs om CO2-lagring i Bellonas lokaler.

På dette kurset vil vi gjennomgå det fundamentale rundt CO2-lagring, svare på vanlige spørsmål og diskutere temaer som deltakerne tar opp. Kurset er rettet mot deg som ønsker basis-kunnskap om CO2-lagring. Ingen forkunnskaper er nødvendig, og alle spørsmål er velkomne.

Bakgrunn:

Sikker og permanent lagring av CO2 viktig. Vi må kort fortalt lagre CO2 et sted den ikke lekker ut igjen. Men er det bare å pumpe den ned hvor som helst, og kan hvem som helst få lov til å gjøre det?

På dette kurset vil vi gjennomgå hvordan CO2 oppfører seg når den pumpes ned i undergrunnen, hvilke geologiske egenskaper vi trenger for å sikre at CO2 blir der permanent, hvilke ulike typer lagringsreservoarer som finnes, risiko ved CO2 lagring, hvordan vi overvåker CO2 når den er lagret, og gå gjennom vanlige spørsmål og bekymring knyttet til CO2 lagring.

Vanlige spørsmål kan være:

  • Hvor kan vi lagre CO2?
  • Blir det ikke bare brukt til mer oljeutvinning?
  • Hva er det som gjør at CO2 ikke lekker ut igjen?
  • Hvilke risikoelementer finnes?

Hvis noen av disse spørsmålene vekker litt nysgjerrighet bør du ta turen til oss.

Kursholder: Mats Rongved                                                                
Mats jobber til daglig med karbonfangst og -lagring i Bellona, og er utdannet petroleumsingeniør fra NTNU, med doktorgrad i CO2-lagring. Mats har også jobbet flere år med undervisning i Osloskolen.