Event

Det grønne skiftet i havet – hvordan få plass til en stor tareindustri?

Registrer deg

Tid og sted

14. august, 2019

13:00-14:30

Lilandgården, Torvgaten 10, Arendal

Arendalsuka 2019:

Det grønne skiftet i havet – hvordan få plass til en stor tareindustri?

TID: 13:00-14:30, onsdag 14. august 2019
STED: Lilandgården, Torvgaten 10, Arendal

Norge er nå hjem til en ny aktør langs kysten: Dyrking av tare. En ny type oppdrett det er knyttet mye håp og forventninger til. Storskala industri basert på dette råstoffet regnes som et særdeles lovende klima- og omstillingstiltak – en fremtidsnæring som kan skape arbeidsplasser og store verdier etter oljen.

Eksperter anslår at vi i 2050 vil kunne omsette 20 millioner tonn årlig. Men en slik utvikling innebærer et enormt arealbehov fremover. Dyrkerne trenger tilgang og forutsigbarhet samtidig som vi må ligge i forkant for å minimere arealkonflikter og negative miljøeffekter.

Sammen med fremsynte politikere og foredragsholdere fra forskning, forvaltning og industri, løfter vi arealspørsmålet og industrialiseringsdebatten for en bred politisk offentlighet.

Kontaktperson: Stefan Erbs, Rådgiver, Havbruk, Miljøstiftelsen Bellona, 403 23 942, stefane@bellona.no