Event

Elektrifisering av maritim sektor – spiller politikk og marked på lag?

Registrer deg

Tid og sted

13. august, 2019

08.30-10.00

MØR Biffhus Arendal, 1. etg.

Arendalsuka 2019:

Elektrifisering av maritim sektor – spiller politikk og marked på lag?

TID: 08:30-10:00, 13. august 2019.
STED: MØR Biffhus Arendal, 1. etg.
ARRANGØR: Bellona, EFO og Nelfo

Norge har forpliktet seg til å redusere sine nasjonale klimautslipp med 45 %. For å makte dette må vi øke elektrifiseringen av transportsektoren, og her peker maritim sektor seg ut som et viktig og helt nødvendig område. Norge har ingen egen bilindustri, men vi kan bygge båter. Norsk maritim sektor dekker hele verdikjeden. Den maritime næringen har en fantastisk mulighet til å bygge opp en unik nasjonal kompetanse, som igjen kan videreutvikles på de globale markedene. Men skal Norge lykkes med elektrifiseringen av maritim sektor, må vi bygge opp en teknisk infrastruktur langs kysten.

Hvem skal ta ansvaret for å bygge en slik infrastruktur? Hvem skal betale for det? Er det rederiene, havnene, nettselskapene, eller er det staten gjennom Enova? Har nettselskapene de nødvendige incentiver for å være en pådriver på dette området? Henger dagens regelverk med i svingene, eller må det skje en fornyelse og revisjon? Kan politikernes ambisjoner og våre nasjonale forpliktelser ende i et mageplask fordi samspillet mellom marked og politikk er for dårlig?

Bellona, Nelfo og EFO inviterer til seminar for å drøfte nettopp disse problemstillingene. Vi utfordrer markedsaktørene, regulatorene og politikerne til debatt. Hvem tar ansvar, og hvem betaler regningen?

Etter noen korte innledninger fra ulike aktører, blir det samtale mellom politikere og markedsaktører. Hva må til for å dekke gapet mellom politikernes festtaler og et velfungerende marked?

PROGRAM:

 • Klima- og miljøminister Ola Elvestuen åpner møtet. Regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart .
 • Løsninger – hvordan akselerere utviklingen?
 • Debatt/samtale med politikerne og innledere.
  • Hvordan få marked og politikk til å spille på lag?
  • Hvem skal betale regningen?
  • Gir dagens regelverk nettselskapene de rette incentivene?

MEDVIRKENDE:

 

 • Ola Elvestuen, Klima- og miljøminister
 • Tore Strandskog, Næringspolitisk direktør, Nelfo
 • Frank Jaegtnes, Adm. direktør, EFO
 • Christina Ianssen, Rådgiver, Bellona
 • Karoline Nystrøm, Adm. direktør, Schneider Electric
 • Liv Kari Eskeland, Stortingsrepresentant H
 • Åsmund Aukrust, Stortingsrepresentant AP
 • Lars Haltbrekken, Stortingsrepresentant SV

 

Kontaktperson: Tom Schjerven, Informasjonssjef, Nelfo, 90062698, tom.schjerven@nelfo.no