Event

Marin plastforurensning – hvordan kan havbruksnæringen bidra til å redusere problemet?

Registrer deg

Tid og sted

20. august, 2019

12.30-13.30

AquaNor, Trondheim

Tid og sted: Trondheim, tirsdag 20 august kl.12.30-13.30. Møterom «Backstage» i Hall A, messeområdet.

Bellona gir et generelt innblikk i status for marin plastforsøpling langs vår egen kyst, ulike kilder og oppdrettsnæringas rolle – med fokus på hvordan den kan bidra til å redusere problemet. Grieg Seafood og Bellona har gått sammen i et prosjekt der de ønsker å sette fokus på oppdrettsnæringens plastforbruk og kartlegge eventuelle lekkasjer til miljøet.

Hør Grieg Seafood forteller om erfaringer gjort så langt i prosjektet, tiltak hittil og vider mål. Nordlandsforskning vil fortelle om foreløpige resultater fra deres FHF prosjektet, HAVPLAST, som innebærer 17 tiltak sjømatnæringen kan iverksette for å redusere plastforurensningen.

12.30-12.45 Marin plastforurensning – hvordan kan havbruksnæringen bidra til å redusere problemet? Kari Torp, seniorrådgiver havbruk, Bellona
12.45-13.00 Grieg Seafood ASA – erfaringer og status i plast-prosjektet. Vidar Aamo Nikolaisen, produksjonssjef sjø Grieg Seafood Finnmark
13.00-13.15 Effektive tiltak – hvem har ansvaret?
Erfaringer fra FHF-prosjektet HAVPLAST
Ingrid Bay-Larsen, Nordlandsforskning
13.15-13.30 Spørsmål og diskusjon Publikum