Event

Nettmøte: Konkurransedyktig landstrøm

Nettmøte: Konkurransedyktig landstrøm
Nettmøte: Konkurransedyktig landstrøm
Nelfo
Registrer deg

Tid og sted

25. august, 2020

09:00-11:00

Nettmøte

Satsningen på elektrifisering av skipsfarten gir utslippskutt og er en bærebjelke i Norges klimaarbeid. 25 august arrangerer Nelfo nettmøte i samarbeide med EFO og Bellona.

Elektrifiseringen gir også arbeidsplasser og verdiskaping langs hele kysten, og ny teknologi med stort potensiale for eksport.

Havnene må kobles til nett med tilstrekkelig kapasitet for å realisere utslippskutt. Erfaringene viser at økonomi spiller en stor rolle for om – og hvor raskt – det ønskede skiftet skjer.

Støtteordninger og nettregulering, tariffer og anleggsbidrag er med på å fremme og  hemme bruk av landstrøm.

Det pågår også arbeid for å lage markedsløsninger for fleksibilitet. Men er det fullgode alternativ for de energifleksible skipene med landstrømkontakt.I nettmøtet søker vi få frem kunnskap og erfaring om hvordan regulering og markedsløsninger kan bidra til konkurransedyktig landstrøm.

– Hva er mulighetene, hva er barrierene og hvordan bygger vi broen til de varige løsningene, er aktuelle spørsmål vi vil få belyst

Det blir en serie spennende innlegg fra bruker- og fagmiljø.  Og deretter en viktig samtale med politikere, der bl.a. nettreguleringens rolle i det grønne skiftet blir et tema

Utdrag fra programmet:

Velkommen – møteleder

 • Tore Strandskog, Nelfo

Hvordan får vi nok strøm til konkurransedyktige vilkår i havnene langs kysten?

 •  Mathias Fischer, statssekretær KLD

Hvordan kan landstrøm og fornybar energi bli det foretrukne alternativet?
Veien til nullutslippshavna.

 •  Benjamin Strandquist, seniorrådgiver Bellona
 • Henrik Glette, kommunikasjons – og samfunnsdirektør Statnett SF
 •  Frank Jaegtnes, adm. dir. Elektroforeningen
 • Helge Otto Mathisen, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt Color Line ASA
 •  Maria Bos, daglig leder Plug AS
 • Heidi Neilson, miljøsjef i Oslo Havn 

Er dagens regulering god nok? Samtale med stortingsrepresentanter og innledere:

 •  Liv Kari Eskeland, Stortingsrepresentant (H)
 •   Else-May Norderhus, Stortingsrepresentant (Ap)
 • Utvalgte fra innlederne/arrangørene 

Påmelding:

Link til nettmøtet blir sendt påmeldte deltakere dagen før møtet. Arrangementet er konstnadsfritt.