Event

Råvareløftet: Hva skal laksen spise?

Registrer deg

Tid og sted

29. november, 2022

10.00-14.00

Gamle Logen. Grev Wedels Plass 2, 0151 Oslo

Råvareløftet tekst

Påmelding

221129 Program_fin

I Råvareløftet har 11 partnere gjennom et og et halvt år utviklet 11 barrierestudier på 15 råvarer og et veikart for beslutningstagere. 29. november klokken 09.30- 14.00 presenteres resultatene og overleveres Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i Gamle Logen. Representanter fra industri, næringsliv, forskning, embetsverk og politikk samles for å diskutere funnene, anbefalingene og tiltakene som legges frem.

Kanskje blir det også mulighet til å smake på fremtidens ingredienser i tillegg til mer tradisjonell beverting.  Sammen setter vi fokus på råvarer som kan gi klima og miljøgevinster for havbruket, nye arbeidsplasser og fremtidsrettet norsk næringsutvikling. Denne merkedagen for grønn utvikling av norsk havbruk blir en dag du ikke bør gå glipp av!

Norsk laks er et av våre viktigste eksportprodukt, og finnes på menyen i private hjem og restauranter over hele verden. Det er imidlertid også en annen meny knyttet til norsk laks, nemlig den som beskriver hva laksen selv skal spise. 92% av råvarene importeres, og råvarene til laksefôret står for mer enn 75% av klimaavtrykket til laks som ikke er fraktet med fly.

Regjeringen har etablert ambisiøse mål for norsk produksjon av bærekraftige fôrråvarer. Gjennom opprettelsen av Råvareløftet har Miljøstiftelsen Bellona, Sjømat Norge, Aker Biomarine, BioMar, Cargill, Hordafor, Mowi, Ocean GeoLoop, Nordnes, Skretting og Zooca inngått et unikt samarbeid for å akselerere identifisering, utvikling, industrialisering og innfasing av nye og bærekraftige råvarer til fiskefôr.

Kontaktperson: thomas@bellona.no

samarbeidpartnere Råvareløftet