Event

Sammen om sosial innovasjon

Registrer deg

Tid og sted

13. august, 2019

11:00-17:00

Castelle, Arendal

Arendalsuka 2019:

Sammen om sosial innovasjon

TID: 11:00-17:00, 13. august 2019
STED: Castelle, Arendal
ARRANGØR: Miljøstiftelsen Bellona, OsloKollega, Dell EMC Norge, IKT-Norge og Norsirk

Hva vet du om urban gruvedrift?
Hva vet du om gjenbruk?
Hva vet du om sosial innovasjon?

Tirsdagen i Arendalsuka står Miljøstiftelsen Bellona, OsloKollega, Dell EMC Norge, IKT-Norge og Norsirk sammen for å vise fram og diskutere et tiltak som løser flere samfunnsutfordringer samtidig. Gjenvinning og gjenbruk er den praktiske siden av bærekraftig sirkulærøkonomi.

Hos OsloKollega bidrar medarbeidere som har stått utenfor arbeidslivet til å avhjelpe miljøproblemer gjennom å bidra til økt ressursutnyttelse i form av gjenbruk av IT-utstyr og komponenter, samt råvaregjenvinning.

Med oss denne dagen har vi to OsloKolleger, som til daglig sørger for at kassert IT-utstyr får et nytt liv.

Tematikken følger du på emneknaggene:
#SammenOmSosialinnovasjon
#Sosialinnovasjon