Event

Ti år siden Full City havarerte: Oljevern og beredskap i et endret risikobilde

Registrer deg

Tid og sted

14. august, 2019

08:00-09:30

Fullriggeren Sørlandet, Arendal

Arendalsuka 2019:

Ti år siden Full City havarerte: Oljevern og beredskap i et endret risikobilde

TID: 08:00-09:30, onsdag 14. august 2019.
STED: Fullriggeren Sørlandet
ARRANGØR: Bellona, Kystverket

Siste år har vi hatt flere hendelser som potensielt kunne medført store oljeutslipp og utslipp i veldig sårbare områder. Havariet til Northguider nordøst på Svalbard var dramatisk, men mannskapet ble berget og oljen om bord ble fjernet. Hva kan beredskapen lære av hendelsen? I slutten av mars i år fikk både Viking Sky og Hagland Captain maskinproblemer og mistet fremdriften. For begge skipene var det ankrene som berget situasjonen. Hvordan ville en grunnstøting med oljeutslipp og en oljevernaksjon sett ut?

Ved Stureterminalen i Øygarden er det stor trafikk av råoljetankere og mye annen trafikk. I fjord høst kolliderte råoljetankeren Sola TS med et millitært fartøy i høy fart, men ingen tanker om bord i Sola TS ble skadet og derfor ingen oljeutslipp av råolje. Betyr det at faren for utslipp fra tanktrafikken er høy eller er dette symptom på den underliggende risikoen?

08:00 Johan Marius Ly
Beredskapsdirektør, Kystverket
10 år siden Full City – hvordan har kystberedskapen utviklet seg i de årene?
08:15 Jarle Klungsøyr
Forskningssjef, Havforskningsinstituttet
Miljøkonsekvenser av oljeutslipp fra skipsforlis langs Norskekysten siste 15 år.
08:30 Morten Gallefoss
Leder, IUA Telemark
Hvordan Full City-havariet påvirket lokalsamfunnet og slik løste vi oppgaven.
08:45 Christian Eriksen
Fagsjef i Miljøstiftelsen Bellona
Oljevernberedskap for fremtiden, forventninger og prioriteringer.
09:00 Cecilie Myrseth
Fiskeripolitisk talsperson Arbeiderpartiet

Stefan Heggelund
Miljøpolitisk talsperson Høyre

Panelsamtale.

 

Ordstyrer og kontaktperson: Thomas Theis-Haugan, Bellona. 936 72 879 / thomasth@bellona.no