Ti år siden Full City havarerte: Oljevern og beredskap i et endret risikobilde

Arendalsuka 2019:

Ti år siden Full City havarerte: Oljevern og beredskap i et endret risikobilde

TID: 08:00-09:30, onsdag 14. august 2019.
STED: Fullriggeren Sørlandet, Arendal.

Siste år har vi hatt flere hendelser som potensielt kunne medført store oljeutslipp og utslipp i veldig sårbare områder. Havariet til Northguider nordøst på Svalbard var dramatisk, men mannskapet ble berget og oljen om bord ble fjernet. Hva kan beredskapen lære av hendelsen? I slutten av mars i år fikk både Viking Sky og Hagland Captain maskinproblemer og mistet fremdriften. For begge skipene var det ankrene som berget situasjonen. Hvordan ville en grunnstøting med oljeutslipp og en oljevernaksjon sett ut?

Ved Stureterminalen i Øygarden er det stor trafikk av råoljetankere og mye annen trafikk. I fjord høst kolliderte råoljetankeren Sola TS med et millitært fartøy i høy fart, men ingen tanker om bord i Sola TS ble skadet og derfor ingen oljeutslipp av råolje. Betyr det at faren for utslipp fra tanktrafikken er høy eller er dette symptom på den underliggende risikoen?

Medvirkende: Kystverket

Kontaktperson: Sigurd Enge, Fagansvarlig shipping og Arktis, Miljøstiftelsen Bellona, 970 87 533, sigurd@bellona.no