Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning, Miljøgifter

Urin dreper fjorden

Urin dreper livet i Oslofjorden. Fisken rømmer og plantene dør. Utslipp av nitrogen fra kloakken er sammen med avrenning fra landbruket hovedårsaken. Manglende rensing av nitrogenutslipp forårsaker store algeoppblomstringer. Nå krangler kommunene rundt Oslofjorden med staten om hvem som skal ta regningen for renseanlegg. – Historien om hvordan Norge har vridd seg unna internasjonale forpliktelser […]

Publisert av

Plast-spisende larver kan være løsningen på plastproblemet

– Det meste av plasten vi bruker i dag er faktisk biologisk nedbrytbar, men det tar lang tid og kun noen få organismer har utviklet evnen til å bryte ned plast. For eksempel finnes det både bakterier og insekter som kan spise og fordøye disse plasttypene ved hjelp av spesielle enzymer, sier professor Gustav Vaaje-Kolstad […]

Publisert av

Bellona-rådgiver i EU-ekspertgruppe

Seniorrådgiver innen industri og avfall i Bellona, Martin Melvær, er tatt opp i en EU-ekspertgruppe som skal rådgi EU-kommisjonen og medlemslandene om bærekraftig tilgang på materialer og råstoffer (raw materials). –Målet er å øke tilgangen på viktige råstoffer for europeisk industri, blant annet batterimineraler, og å redusere miljøskadelige virkninger. Dette inkluderer bedre utnyttelse av ressursene, […]

Publisert av

VIDEO: – Dette er avfall, og må fjernes så raskt som mulig!

Bellonas aksjon mot de to gamle offshore-skipene MS Sea Safety og MS Sea Pilot ved Bru kai på Rennesøy i Rogaland i torsdag 5.august har så langt resultert i at Stavanger kommune sammen med Bellona har hasteinnkalt Kystverket, Sjøfartsdirektoratet og Miljødirektoratet til et møte i dag 6.august, klokka 13.00 i Stavanger. På dette møtet vil […]

Publisert av