Nyheter

Åpner i Oslo: Verdensnyhet innen CO2-fangst

<small><i>Avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo står for 20 prosent av det totale CO2-utslippet i Oslo.</i></small>
Avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo står for 20 prosent av det totale CO2-utslippet i Oslo.
Energigjenvinningsetaten

Publiseringsdato: 25. januar, 2016

Skrevet av: Sirin Engen

For første gang skal det fanges CO2 fra utslippene fra et avfallsforbrenningsanlegg. Anlegget åpner på Klemetsrud i Oslo i dag og vil kunne trekke CO2 ut av atmosfæren.

I dag  åpner testanlegget for CO2-fangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

– Dette er en stor dag. Dette hadde vi ikke turt å håpe på for bare ett år siden. Norge tar i dag et stort skritt videre mot målet om et fullskala CO2-fangstanlegg innen 2020, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Avfallsanlegget på Klemetsrud er det største utslippspunktet i Oslo, og står for 20 prosent av Oslos totale utslipp. Dette er første gang i verden at man skal fange CO2 fra et avfallsforbrenningsanlegg.

 

Trekker CO2 ut av kretsløpet

– Dersom man lykkes på Klemetsrud, vil man faktisk dra CO2 ut av atmosfæren. Det vil bli det første anlegget i verden hvor utslippsregnskapet går i minus, sier Hauge.

Forklaringen er at 60 prosent av avfallet på Klemetsrud er biologisk. Siden planter tar opp CO2, vil denne CO2-en bli trukket ut av kretsløpet dersom man lagrer utslippene fra Klemetsrud.

– FNs klimapanel sier at dette er helt nødvendig for å overholde målet om å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader. Uten karbonnegative teknologier får vi ikke dette til, sier Hauge.

Forbrenningsanlegget slipper ut 300.000 tonn co2 hvert år.

– Vi er positivt overrasket over hvor raskt dette har gått. Vedtaket ble gjort i juni, og allerede nå er fangstanlegget klart til oppstart. Det er viser at dette er fullt mulig dersom viljen er der, sier Hauge.

 

Kan bli nytt, norsk industrieventyr

Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune eier anlegget og har selv vært pådrivere i prosjektet. De har fått politisk støtte fra både det gamle og det nye byrådet. For kort tid siden ble det kjent at Statoil, på oppdrag fra regjeringen, skal kartlegge lagringssteder for CO2 i Nordsjøen.

– Når man ser disse nyhetene samlet begynner fremtiden å se veldig spennende ut for CO2-fangst i Norge. Bellona ser for seg at Norge kan skape en ny industri ved å ta imot CO2 fra andre land i Europa, sier Bellona-leder Hauge.

 

Resultatene klare i juni

Testanlegget skal avgjøre hvilken fangstteknologi som fungerer best på Klemetsruds røykgass. I testperioden blir CO2-en fanget og sluppet ut igjen. Regjeringen, ved Gassnova, har bedt om å få resultatene av testingen innen juni i år.

– For at det endelige fangstanlegget på Klemetsrud skal bli ferdigstilt innen 2020, er det veldig viktig at investeringsbeslutningen for fullskala CO2-fangst tas i år – og så snart som mulig, påpeker Frederic Hauge.

Du kan lese mer om CO2-fangstprosjektet på Klemetsrud her

 

For mer info eller flere kommentarer, ring fagrådgiver Sirin Engen (tlf 977 94 547) eller Energigjenvinningsetaten v/Jannicke Gerner Bjerkås, tlf 905 63 094.

Omvisning på Klemetsrud Avfall sorteres på Klemetsrud i Oslo; blå poser med plast resirkuleres. Det som brennes avgir mye CO2. Credit: Bellona