Nyheter

Økt atomfare

Atomkraftverket Zaporizhzhia i Ukraina.
Atomkraftverket Zaporizhzhia i Ukraina.

Publiseringsdato: 3. juli, 2024

Skrevet av: Charles Digges

Oversatt av: Signy Fardal

Bellonas atomeksperter frykter at Russland vurderer å restarte en av atomreaktorene ved atomkraftverket Zaporizhzhia. Det vil føre til en eskalering av farene som krigen allerede representerer.

De siste månedene har den russiske atomindustrien, som er dypt involvert i krigen i Ukraina, tatt bekymringsfulle skritt mot å starte opp igjen reaktorene ved Ukrainas atomkraftverk Zaporizhzhia. Det dokumenteres i en rapport som Bellonas atomeksperter lanserer i Vilnius i dag.

Å starte opp igjen Zaporizhzhias reaktorer vil kreve en kolossal innsats. Atomkraftverket, som ble beslaglagt av russiske styrker i mars 2022, er med sine seks sovjetiskbygde reaktorer det største i Europa. Det er også farlig nær frontlinjene i krigen, og begge sider har utvekslet beskyldninger om at motstanderen har angrepet anlegget.

Atomkraftverk som gissel

Helt siden overtakelsen har verden vært ute av stand til å redusere den ekstraordinære nødsituasjonen som oppstår når et atomkraftverk blir holdt som gissel av en militærmakt. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har tillatelse til å stasjonere observatører ved anlegget, men byrået har ingen makt til å forhindre russerne fra å starte reaktorene på nytt. IAEA fastholder at anlegget eies av Ukraina. Men dette har ikke hatt noen effekt på Russlands fortsatte kontroll.

Det er uttalelser fra russiske tjenestemenn og aktiviteter til Russlands tekniske tilsynsbyrå i Ukraina som indikerer at atomanleggets russiske okkupanter planlegger å starte minst én av reaktorenhetene på nytt i løpet av 2024.

Som det framkommer i Bellonas rapport, vil ethvert initiativ til å restarte Zaporizhzhia-anleggets reaktorer under nåværende forhold føre til en eskalering av farene krigen allerede utgjør. I rapporten framkommer det at Russland allerede er i gang med å bringe denne farlige ideen ut i livet.

Siden tidlig i invasjonen har alle reaktorene ved atomkraftverket i Zaporizhzhia blitt satt i ulike nedstengningstilstander. Dette var et kritisk sikkerhetstiltak, oppfordret av IAEA og godkjent av både Moskva og Kiev, som ville dempe virkningen av en atomkatastrofe dersom noen av reaktorene skulle bli utsatt for et angrep. 

Dersom russerne restarter en av atomreaktorene kan den viktigste atomtrusselen fra Putins krig mot Ukraina snart være et atomkraftverk som opererer på frontlinjene i en langvarig krig.

Les hele rapporten her.