Nyheter

Bellona i Arendal

Bellonabåten Kallinika vil ligge fortøyet i Pollen
Bellonabåten Kallinika vil ligge fortøyet i Pollen

Publiseringsdato: 27. juni, 2024

Skrevet av: Signy Fardal

Kræsjkkurs om atomkraft. Rammeverk for CCS i Norge. Grønn gruvedrift. Virkemidler som virker for grønn industri. Rapport om bærekraftige batterier. Innovative løsninger for å bekjempe plastforurensning. Lavtrofisk havbruk. Bærekraftig fôr. Og undervannsdroneshow fra Bellona-båten Kallinika. Alt dette og mye mer når Bellona inntar Pollen under Arendalsuka 2024.

Arendalsuka går av stabelen fra 12.august til 16.august, og tradisjonen tro stiller Bellona med et proppfullt program med 22 arrangementer i egen regi. I tillegg deltar representanter fra Bellona på et tyvetalls arrangementer i andres regi.

Atomkraft

Bellona åpner Arendalsuka med et kræsjkurs om atomkraft. Bakgrunnen er den stadig økende interessen for atomkraft i Norge. Flere og flere sier ar de er positive til denne energiformen, og flere kommuner vil heller ha atomkraft enn vindkraft.

–Vi har jobbet tett på atomindustrien siden stiftelsen ble etablert i 1986. På Arendalsuka kommer vi til å dele det vi mener er det aller viktigste å vite for å diskutere atomkraft i Norge, sier Bellonas atområdgiver Oskar Njaa.

CCS

CCS (karbonfangst og -lagring) står selvsagt også på agendaen. Bellona skal legge fram sin visjon for CCS i Norge i 2035. Visjonen inneholder konkrete verdikjeder og realistiske utslippskutt Norge kan oppnå.

–Ifølge Miljødirektoratet står CCS for om lag en tredjedel av utslippsreduksjonspotensialet fram mot 2035. I Arendal vil vi gjennomgå status for pågående CCS-prosjekter, og diskutere hvordan realisering innen 2035 kan muliggjøres, sier seniorrådgiver CCS i Bellona, Mats Rongved.

Lavtrofisk havbruk

Lavtrofisk akvakultur; det vil si å dyrke tang, tare, blåskjell, tunikater og andre arter lengre ned i næringskjeden i havet, har potensial til å bli en stor industri i Norge. Sammen med Lerøy har Bellona drevet forsknings -og utviklingsselskapet Ocean Forest i 10 år. Her utvikles løsninger som kan bidra til å realisere en mulig milliard-industri i Norge.

Men hva skal til for å lykkes? Hvordan ser veien videre ut, og når blir det «big business»? Når ser vi de første offshore vindparkene i kombinasjon med storskala lavtrofisk produksjon? Svarene får du på Arendalsuka.

Bærekraftige batterier

– Vi må rydde opp i verdikjeden for batterimaterialer. El-biler er utvilsomt en viktig klimaløsning, men det er fortsatt etiske og miljømessige utfordringer i verdikjeden. Vi samarbeider med Morrow for å drive fram en mer bærekraftig praksis. Våre anbefalinger er sammenfattet i en rapport, som blir overrakt til statssekretær Vegard Grøslie Wennesland fra nærings-og fiskeridepartementet, sier teamleder for materialer og industri i Bellona, Martin Sveinssønn Melvær.

Livesending av Bellona-podkasten Klodebry fra dekk på Kallinika. Fre venstre Klodebrys faste programvert Benjamin Strandqvist, daværende daglig leder i Bellona Hallstein Havåg og seniorrådgiver Olaf Braastad.

I tillegg vil podkasten vår Klodebry kjøre livesending fra dekket på Kallinika. Følg med på bellona.no for oppdatert program.

Se hele programmet vårt her.