Bygg

– Regjeringen setter seg i baksetet

Pressemedling fra Bellona: Tilleggsmeldingen til «Energi til arbeid» bringer lite nytt. – Her er det lite av avgjørende betydning for utslippskutt og industriutvikling, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona. Tilleggsmeldingen fokuserer på vindkraft, hydrogen og CO2-håndtering, uten at det kommer særlig mer informasjon om hvordan regjeringen ønsker at satsingene skal foregå. – Det skal utredes, […]

Publisert av
Bygg

Hvordan vil EUs taksonomi for bærekraftige investeringer påvirke norsk bygg- og anleggssektor?

Det er fortsatt vanskelig å snakke om EUs taksonomi for bærekraftige investeringer uten å starte med det helt grunnleggende spørsmålet om hva det egentlig er for noe. Enda mer utfordrende blir det når vi skal trekke den inn i noe så spesifikt som bygg- og anleggssektoren. For hvordan kan litt ulne formuleringer om investeringer og […]