CO2-fangst og -lagring

Bellonas innspill til klimaplanen – trenger flere gode grep

Regjeringen har lagt frem klimaplan for 2021 til 2030. Bellona har en rekke innspill til klimaplanen og skal delta på høring i Stortinget 2. februar. Bellonas anbefalinger: Legge frem en plan for næringspolitikk som i langt større grad legger til rette for innovasjon på klima- og miljøløsninger. Åpne for at Enova kan gi støtte til […]

Publisert av
CO2-fangst og -lagring

Kerry roser norsk prosjekt i sin første tale som USAs nye klimatsar

John Kerry trakk fram det planlagte karbonfangstanlegget HeidelbergCement i Brevik som et glitrende eksempel på hvilke muligheter en fremtid med nullutslipp gir for næringslivet. –  Det er viktig at Kerry setter fokus på dette nå, sier daglig leder i Bellona Europa, Jonas Helseth. John Kerry holdt sin aller første tale som USAs klimatsar på et […]

Publisert av
CO2-fangst og -lagring

Bellona ber Stortinget gi økt støtte til CCS på Fortum Oslo Varme

Bellona har levert innspill til høringen i energi- og miljøkomiteen om Stortingsmeldingen “Langskip – fangst- og lagring av CO2” . Mye av tankegangen bak Langskip gjenspeiler forslag fra flere Bellona-rapporter, blant annet “Norges framtidige CO2-økonomi” (2014). Langskip er et svært viktig klimaprosjekt for Norge, Europa og verden. Granavolden-plattformen har som ambisjon at fullskala CO2-håndtering i […]

Publisert av
CO2-fangst og -lagring

Regjeringen går inn for å støtte CO2-fangst og lagring for sementfabrikken Norcem

– Vi ser begynnelsen på en utslippsfri æra for industrien. Dette viser at det nytter å slåss, sier Frederic Hauge i Bellona.  Regjeringen har valgt å kalle fullkalaprosjektet for «Langskip», der også selve transport- og lagringsdelen «Northern Lights» i Nordsjøen inngår. – Det er all grunn til å rose regjeringen for dagens beslutning. Dette er […]

Publisert av