Industri

Trekull – en viktig klimaløsning

Bruk av biokarbon i smelteverksindustrien kan kutte to prosent av Norges klimagassutslipp innen 2030. Det tilsvarer utslipp fra hver femte fossile personbil. I tillegg kan satsing på biokarbon i industrien sikre flere tusen arbeidsplasser. I dag overleverte Bellona en rapport om «Biokarbon som klimaløsning i industri» til klima- og miljøminister Espen Barth Eide. I anledning […]

Publisert av

Plast-spisende larver kan være løsningen på plastproblemet

– Det meste av plasten vi bruker i dag er faktisk biologisk nedbrytbar, men det tar lang tid og kun noen få organismer har utviklet evnen til å bryte ned plast. For eksempel finnes det både bakterier og insekter som kan spise og fordøye disse plasttypene ved hjelp av spesielle enzymer, sier professor Gustav Vaaje-Kolstad […]

Publisert av
Industri

Grønnere gruvedrift en forutsetning i kampen mot klimakrisen

Bellonas rådgiver Martin Melvær har skrevet dette innlegget i norskbergindustri.no: Mineralutvinning er en forutsetning for å løse klimakrisen, fordi det gir oss de nødvendige råmaterialene til batterier og fornybar energi. Behovet for metaller og mineraler til fornybare løsninger forventes å mangedobles frem mot 2050. Scenarioer som begrenser den globale oppvarmingen til 1,5 grader viser behov […]

Publisert av

Vi kan ikke resirkulere oss ut av miljøgift-problemene

Rasmus Hansson i MDG advarer mot en reelt bekymringsverdig situasjon med for dårlig kontroll på miljøgiftene. Samtidig har partiet kjempet imot ethvert forsøk på å sikre løsningene som faktisk får miljøgiftene ut av kretsløpet. Nå må MDG innse at vi ikke kan resirkulere oss bort fra giftproblemene. I Dagsavisen 12. november uttaler Rasmus Hansson at […]

Publisert av
Industri, Miljøgifter

Skal gi departmentet innspill om kjemikalier

Rådgiver innen industri og avfall i Bellona, Benjamin Kleppe, er tatt opp i et kontaktforum for kjemikalier i regi av Miljødirektoratet. Kontaktforumet skal  være en arena for informasjonsutveksling og deling av kunnskap, og sikre at myndighetene får innspill og synspunkter til arbeidet på kjemikalieområdet. I tilleg skal forumet sørge for at medlemmene i forumet er […]

Publisert av