Nyheter

– Norden må samarbeide om CO2-håndtering

<small><i>- 450 avfallsforbrenningsanlegg over hele Europa kan redusere utslippene sine med CO2-fangst, sa Eirik Folkvord Tandberg, adm. dir. i Fortum Oslo varme.</i></small>
- 450 avfallsforbrenningsanlegg over hele Europa kan redusere utslippene sine med CO2-fangst, sa Eirik Folkvord Tandberg, adm. dir. i Fortum Oslo varme.
Kjetil Grude Flekkøy

Publiseringsdato: 7. desember, 2017

Skrevet av: Kjetil Grude Flekkøy

– CO2-fangst og -lagring er helt nødvendig for å nå Europas klimamål. – Nordisk samarbeid gjør det billigere å utvikle CCS i Norden, og gir bedre resultater for klimaet. – CO2-fangst og -lagring åpner store muligheter for industri og nye arbeidsplasser.

Det var noe av det som kom frem på Bellonas frokostseminar om karbonfangst og -lagring i Oslo torsdag.

En rekke nøkkelpersoner var samlet for å få frem de positive mulighetene i det de alle beskrev som et helt avgjørende klimatiltak.

Må samarbeide og spleise

– Vi kommer ikke unna CO2-fangst  og -lagring (CCS) om vi skal takle klimakrisen. Uten CCS blir det mye dyrere å nå klimamålene, men flere land kan dele regningen. Det sa den svenske klimapolitikeren og riksdagsmannen Johan Hultberg fra Nya Moderaterna.

CCS-frokost Johan Hultberg Johan Hultberg, Nya Moderaterna Photo:

FAKTA – CCS
eller CO2-fangst og -lagring

CCS går ut på å hente ut CO2 fra blant annet fabrikkrøyk og lagre den permanent, slik at gassen ikke ender i atmosfæren. Det er et helt avgjørende grep for å bremse videre oppvarming og nå klimamålene i Paris-avtalen. Norge har helt spesielle forutsetninger for dette, med god plass til CO2 fra hele Europa i, for eksempel, gamle olje- og  gassreservoarer under Nordsjøen.

 

– Som en start bør Norge og Sverige samarbeide. Vi kan dele kostnader og infrastruktur, sa Hultberg – som minnet om at Sverige har satt verdens tøffeste klimamål: Landet skal bli klimanøytralt innen 2045 og karbonnegativt, altså fange mer klimagasser enn de slipper ut, etter det.

– Det viktige nå er å oppskalere raskt så vi får fungerende rense- og lagringsanlegg for CO2.

 

Viktig løsning for avfall

Eirik Folkvord Tandberg CCS-frokost Eirik Folkvord Tandberg , adm.dir. i Fortum Oslo varme Photo:

– CO2-fangst og -lagring er helt nødvendig både for at Norge kan innfri sine forpliktelser i Paris-avtalen og for at Oslo kan nå sine miljømål, sa Eirik Folkvord Tandberg. Han er administrerende direktør for Fortum Oslo varme som eier og driver energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud.

Dette ene anlegget står for omtrent 25 prosent av de totale CO2-utslippene i Oslo.

– Nå må politikerne gå foran så vi får bygget fullskala CO2-fangstanlegg raskest mulig, sa Tandberg.

Det er planlagt, men ennå ikke bevilget penger til forstudie for tre fullskala-anlegg i Norge. En fullskala CCS-kjede vil maksimalt koste 12,6 milliarder kroner.

– Ja, det koster, men det er mye dyrere å la være. Et vellykket CCS-prosjekt i Oslo kan bidra til eksport av kunnskap og teknologi til de omtrent 450 energigjenvinningsanleggene i Europa, med tilhørende reduksjon av CO2 fra avfallshåndtering.

 

Tusenvis av nye arbeidsplasser

Olav Øye Bellona CCS-frokost Olav Øye, seniorrådgiver klima og industri. Photo:

– CCS gir store muligheter for industrien og mange nye arbeidsplasser. Bare lagringen kan gi flere titusentalls arbeidsplasser, blant annet på gamle oljeinstallasjoner som kan settes «i revers» for å deponere gassen under havbunnen, sier Olav Øye. Han er seniorrådgiver for CO2-fangst og -lagring i Miljøstiftelsen Bellona.

Industri står i dag for 1/4 av CO2-utslippene i Norge, og det er store muligheter for å redusere utslippene ved hjelp av CCS.

Øye mener det også kan skapes svært mange nye arbeidsplasser innen teknologiutvikling:

– Norge er ledende på teknologi innen både fangst, transport og lagring, og den kan vi eksportere. Her kan det bygges opp en helt ny industri.

Hvor stor, avhenger blant annet av at, eller om, Norge klarer å beholde sin posisjon. Det haster med å få bygd ut både CCS-anlegg, utvikle teknologien videre – og få i gang fullskala CO2-fangst.