Internasjonalt

Restavfall er Europas ubrukte energiressurs

Europa har en stor, ubrukt energiressurs i 41 millioner tonn restavfall som årlig deponeres i stedet for å energigjenvinnes. Ved hjelp av norsk miljøteknologi kan avfallet produsere energi i et omfang som omtrent tilsvarer Norges årlige strømforbruk – og med svært lavt utslipp. Denne kronikken, som er skrevet av seniorrådgiver i Bellona, Todd Flach,  ble […]

Publisert av
CO2-fangst og -lagring, EU

Mulig gjennombrudd for karbonfangst i Tyskland

Bellona har anbefalt den tyske regjeringen å bygge utskipingsanlegg for CO2 fanget i Tyskland. Nå planlegges dette i Wilhelmshaven i Nord-Tyskland. – Den tyske kursendringen innen CO2-fangst og lagring viser at saklig argumentasjon over tid lønner seg. Bellona har bidratt til flere tyske rapporter om CO2-lagring, og vi har deltatt aktivt i tysk klimadebatt, sier […]

Publisert av
Internasjonalt, Klima, Skipsfart

–Vi trenger internasjonale retningslinjer!

– Vi kan spare store summer og i tillegg redde klimaet. Tallene taler for seg. Nå må vi få på plass internasjonale retningslinjer. Dette er en global industri som trenger globale reguleringer, sa Vice President for bærekraft i Wallenius Wilhelmsen, Roger Strevens, da Bellona-initiativet Clean Hull Initiative (CHI) ble lansert under Nor Shipping. Spredning av […]

Publisert av