Russland

Internasjonalt, Russland

Krig er det som skjer når språket svikter

Uttalelse fra Miljøstiftelsen Bellona om krigen i Ukraina: Miljøstiftelsen Bellona er en internasjonal organisasjon. Vårt formål er å arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Vi har jobbet utrettelig i Russland og Ukraina i over tre tiår for å belyse og løse de alvorlige problemene med miljøforurensning, atomsikkerhet og klimaendringer. […]

Publisert av
Arktis, Atomkraft, Russland

Bellona oppfordrer Arktisk råd til å rydde opp i dumpet atomavfall

Russland startet sitt to-årige formannskap i Arktisk råd denne uken, og Bellona mener at det russiske formannskapet kan og bør bli et nytt kapittel i å etablere et fruktbart internasjonalt samarbeid for å heve atomubåter og annet radioaktivt avfall som Sovjetunionen har dumpet i Arktis. I et brev til rådsmedlemmene som ble sendt denne uken, […]

Publisert av